fallback-thumbnail

Seja Izvršnega odbora SKGZ

Slovenska kulturno-gospodarska zveza z zadovoljstvom ugotavlja, da znotraj slovenske manjšine obstajajo pogoji za tesnejše sodelovanje, kar bo lahko omogočilo sprejemanje pomembnejših odločitev v korist Slovenk in Slovencev. Nadaljevati je treba zlasti na poti skupnega načrtovanja med SKGZ in SSO. Odnosi med krovnima organizacijama so se po oceni SKGZ v zadnjih mesecih izboljšali in nov način dogovarjanja in sodelovanja uživa široko podporo v naši javnosti in tudi v Sloveniji.
Deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič je na seji Izvršnega odbora posebej izpostavil pozitivne plati zadnjih odločitev deželne posvetovalne komisije. Sklepi so sad sodelovanja tudi s slovenskima deželnima svetnikoma in odbornikom Giannijem Torrentijem. Odslej, predvsem po zaslugi poslanke Tamare Blažine, ki je dosegla spremembo finančne postavke v zaščitnem zakonu, bomo razpolagali tudi s skladom za vzdrževanje in upravljanje naših kulturnih in športnih sedežev. Ravno tako je pomembno, da je deželna komisija odobrila finančno pomoč organizacijam, ki imajo hude likvidnostne težave (nekateri mediji in Sklad Mitja Čuk). Poleg tega bosta krovni organizaciji odslej prevzeli koordinacijsko vlogo v odnosu do primarnih ustanov in med slednjimi porazdelili dodatna finančna sredstva iz zaščitnega zakona. Na seji komisije je bilo soglasje tudi glede uporabe 1,4 milijona evrov za družbeno-gospodarske pobude na Videmskem.
Pavšič je v imenu vseh manjšin nastopil na slavnostni seji vladnih sosvetov za zamejce in Slovence po svetu vlade pri predsedniku Miru Cerarju. Izpostavil je potrebo po skupni srednjeročni strategiji, ki mora upoštevati realne potrebe in uvrstiti med svoje prioritete skrb za jezik, identitetno politiko in skrb za obmejni prostor. Potrebno je tudi analizirati zaključke nekaterih raziskav, ki evidentirajo vse večjo razdaljo med mladimi zamejci (predvsem s Koroškega) in Slovenci v matični državi. Na seji deželnega vodstva krovne organizacije, ki je bila namenjena tudi notranji vsebinski in kadrovski reorganizaciji, je bilo sklenjeno, da bo Marino Marsič vodil celoten operativni ustroj organizacije na Tržaškem, Goriškem in Videmskem.
Člani vodstva SKGZ so pozitivno ocenili skupen obisk predstavnikov SKGZ in SSO na Južnem Tirolskem, kateremu bo jeseni sledilo srečanje s francosko narodno skupnostjo v Dolini Aoste. Majšinjske krovne organizacije bodo v začetku oktobra obiskale tudi evropski parlament, Svet Evrope in evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.
Vodstvo SKGZ se je pred kratkim srečalo s predstavniki obeh dijaških domov in Slovika, da bi skupaj načrtovali nekaj skupnih pobud, ki bodo prvenstveno namenjene promociji jezika, izobraževanja in skrbi za mlajše. Pozitivno je bilo ocenjeno tudi srečanje obeh krovnih z vodstvom SLORI. V prejšnjih dneh sta se srečali tudi glasbeni šoli in poslanka Blažina, da bi obravnavali nekaj odprtih vprašanj glede slovenske sekcije konservatorija Tartinija, skupne uporabnosti Trgovskega doma v Gorici ter sodelovanja obeh šol na Goriškem.
Pavšič je predlagal srečanje predsednikov SSO in SKGZ z deželnima svetnikoma Stefanom Ukmarjem in Igorjem Gabrovcem ter s poslanko Blažino, da se preverijo učinki morebitne spremembe volilne zakonodaje za italijanski parlament. Manjšina namreč tvega, da ne bo imela več svojega predstavnika v Rimu. To skrb je predsednik krovne organizacije izpostavil tudi na srečanju s slovenskim veleposlanikom Bogdanom Benkom.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!