fallback-thumbnail

Seja Izvršnega odbora SKGZ

Na zadnji seji izvršnega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze je bila v o spredju dejavnost Slovenskega stalnega gledališča in Glasbene matice. Soočenja s članicami so vezana na uresničevanje kongresnih sklepov, glavni cilj pa je boljša informiranost o delovanju včlanjenih organizacij, ki je osnova za učinkovito reševanje odprtih vprašanj, pojasnjuje Skgz v sporočilu za tisk.
Predsednica upravnega sveta SSG Breda Pahor je izpostavila problematiko našega teatra. Opozorila je na potrebo po posodobitvi statuta tudi ob dejstvu, da bo Tržaška pokrajina – ena od ustanovnih članic SSG, v kratkem ukinjena. Potrebno se je tudi dogovoriti s pristojnimi sogovorniki v Sloveniji, da bi SSG postalo del vseslovenskega gledališkega prostora. Ob tem bi veljalo nadgraditi sodelovanje z italijanskim tržaškim gledališčem Rossetti in drugimi sorodnimi ustanovami. Predsednica SSG je člane vodstva krovne organizacije podrobno seznanila s programom letošnje sezone, pri čemer je povedala, da je število abonentov v primerjavi z lanskim letom nespremenjeno. Izpostavila je tudi problem dotrajanosti Kulturnega doma v Trstu in potrebi po nujni strukturni posodobitvi.
V razpravi sta prišla do izraza vprašanje sodelovanja med teatrom in šolsko stvarnostjo ter potreba po povečanju števila abonentov, čeprav so številke letnih obiskov celo boljše v primerjavi z drugimi podobnimi gledališči. Glede kakovosti ponudbe dovolj zgovorno pričajo prestižne nagrade, ki so jih tudi letos prejeli člani ansambla in produkcije SSG. Predsednica in ravnatelj Glasbene matice Milena Padovan in Bogdan Kralj sta na seji deželnega vodstva SKGZ orisala trenutni položaj v glasbeni ustanovi, ki šteje 600 gojencev in deset glasbenih skupin na celotnem deželnem teritoriju. Predvsem razveseljivo je dejstvo, da je dejavnost GM vidno prisotna na Videmskem, kjer bodo v kratkem praznovali 40-letnico aktivnega delovanja. O drugih pomembnih vprašanjih glasbenega šolstva, zlasti glede glasbenega šolstva na Goriškem, se bo razprava nadaljevala ob sodelovanju vseh zainteresiranih sogovornikov.
Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je izrazil zadovoljstvo nad uspešnim odprtjem razstave fotografij Maria Magajne in napovedal pobude, ki jih bo krovna organizacija izpeljala v naslednjih mesecih. Že v novembru bo obeležila 100-letnico rojstva družbeno-političnega delavca in dolgoletnega predsednika SKGZ Borisa Raceta-Žarka.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst