fallback-thumbnail

Seja izvršnega odbora SKGZ

V soboto 1. decembra se bo v Kulturnem domu v Trstu odvijal zaključni posvet evropskega projekta SAPEVA, katerega pobudnika sta SKGZ in Italijanska unija. O tem je tekla razprava na zadnji seji deželnega izvršnega odbora SKGZ, ki se je sestal v torek zvečer v Trstu. Zaključni posvet SAPEVA bo nosil naslov „Manjšini po Schengenu“, kar že napoveduje vsebinsko usmeritev zaključnega dokumenta. Posveta, ki se bo odvijal v Kulturnem domu v Trstu, se bodo udeležili tudi zastopniki vlad republike Slovenije in Italije ter predstavniki krajevnih uprav in manjšinskih organizacij. V znamenju ukinitve Schengenske meje med Italijo in Slovenijo bo tudi pobuda, ki jo 20. decembra skupaj prirejajo krovne organizacije slovenske in italijanske manjšine na mejnem prehodu pri Škofijah. Prijateljsko srečanje se bo začelo ob 17. uri z nagovori zastopnikov obeh manjšin in krajšim kulturnim sporedom, nakar bo sledila družabnost z zdravljico v bližnji gostilni. Izvršni odbor SKGZ je na torkovem sestanku razpravljal tudi o vprašanju dveh narodnih domov v Trstu. Glede stavbe v Filzijevi ulici je že napovedano srečanje predsednikov SKGZ in SSO z rektorjem tržaške univerze z namenom, da bi prešlo do evidentiranja dodatnih prostorov predvsem za potrebe Narodne in študijske knjižnice. Tudi glede Narodnega doma pri Sv. Ivanu se stvari premikajo, saj sta krovni organizaciji na prošnjo pristojnega deželnega odbornika Antonza že sporočili okvirni predlog glede namembnosti poslopja, v katerem naj bi dobili svoj sedež predvsem Slori, odsek za zgodovino NŠK, svetivanski društvi, prostora pa naj bi bilo dovolj tudi za večjo večnamensko dvorano (služila bi predvsem šolam) in za nekaj razredov za poučevanje glasbene vzgoje. V ta namen je deželna uprava že predvidela prvo tranšo financiranja obnovitvenih del v višini poldrugega milijona euro. SKGZ pozitivno ocenjuje namen italijanske vlade, da letno dotacijo za našo skupnost poveča za pol milijona euro. Nov deželni zakon za slovensko manjšino, ki ga je pred kratkim izglasoval deželni svet FJK, vnaša zanimive novosti, o katerih bo izvršni odbor SKGZ razpravljal na izredni seji. Glede delovanja včlanjenjih organizacij je bila iznesena pozitivna ocena nedavnega občnega zbora SDGZ na Goriškem, ki kaže na voljo podjetnikov predvsem mlajše generacije, da ponovno utrdijo deželni obseg organizacije slovenskih gospodarstvenikov. Tudi skupno načrtovanje strateških projektov v navezi dveh zadružnih bank in goriške finančne družbe spada v isti okvir iskanja prepotrebnih sinergij. Pred koncem leta bo SKGZ sestavila nekaj delovnih skupin, ki naj poglobljeno razpravljalo o prioritetnih vprašanjih naše skupnosti: jezik, šolstvo, promocija večjih kulturnih dogodkov, reorganizacija in vsebinska opredelitev same organizacije. V zaključnem delu seje se je izvršni odbor SKGZ podrobno seznanil z delovanjem obeh premoženjskih skladov in vezanih gospodarskih sredin.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst