fallback-thumbnail

Seja deželne posvetovalne komisije

PRIMORSKI DNEVNIK – 26. novembra 2010

TRST – Inštitut za slovensko kulturo, ki ima sedež v Špetru v Beneški Sloveniji, bo z novim letom postal nova primarna organizacija slovenske manjšine. To pomeni, da bo imel proračunsko zagotovljena finančna sredstva (državni prispevki) in bo lahko več kot deset odstotkov svojega proračuna namenil stroškom za osebje. Seznam primarnih organizacij slovenske manjšine je trenutno sledeč:

DZP-PRAE (Primorski dnevnik)
Zadruga Goriška Mohorjeva
Zadruga Novi Matajur
Zadruga Most-Čedad
Zadruga Mladika
Založništvo tržaškega tiska
Slovenski raziskovalni inštitut
Slovensko stalno gledališče
Narodna in študijska knjižnica
Glasbena Matica
Glasbeni center Emil Komel
Kinoatelje
Zveza slovenskih kulturnih društev
Slovenska prosveta
Zveza slovenske katoliške prosvete
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
Kulturni dom-Gorica
Kulturni center Lojze Bratuž- Gorica
Dijaški dom S. Kosovel-Trst
Dijaški dom S. Gregorčič-Gorica

Vključitev Inštituta za slovensko kulturo v ta seznam je napovedal deželni odbornik Elio De Anna na podlagi včerajšnjega stališča Deželne posvetovalne komisije za Slovence, ki je soglasno podprla ta predlog. Deželni uradi so sicer izrazili nekaj formalnih pomislekov nad uvrstitvijo omenjenega inštituta v seznam primarnih ustanov, odločitev pa pripada politiki. Dopolnjeni seznam primarnih organizacij bo odbornik De Anna formalno vključil v deželni proračun za leto 2011. Prošnjo za vključitev v seznam primarnih organizacij so predložili tudi Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice, Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta in Slovensko kulturno središče Planika iz Kanalske doline. Tem organizacijam je treba prišteti podjetje Groupe Space Mitteleuropa – TV Telemare, ki pa je Deželi predložilo nepopolno dokumentacijo. Odbornik De Anna in komisija sta se – kot rečeno – opredelila le za Inštitut za slovensko kulturo. Na prošnjo članov komisije iz vrst Sveta slovenskih organizacij bo Dežela prihodnje leto proučila prošnji obeh cerkvenih zborovskih zvez, ki sta v preteklosti sicer že bili na seznamu primarnih organizacij, a sta bili potem iz njega izločeni.

Edini, ki je izrazil pomisleke nad podaljšanjem seznama primarnih organizacij, je bil Iztok Furlanič, sicer tržaški občinski svetnik SKP. Povedal je, da sicer zelo spoštuje dejavnost in poslanstvo Inštituta za slovensko kulturo, se mu pa ne zdi prav, da se »primarni seznam« širi, medtem ko ga bi bilo treba korenito spremeniti in zmanjšati. Furlanič je sicer pred glasovanjem zapustil sejo in ni slišal odbornika De Anne, ki mu je v bistvu pritrdil in napovedal »odkrito soočenje o financiranju slovenske manjšine«.

S.T.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!