fallback-thumbnail

Seja Deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino

Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino je izdelala predlog za porazdelitev 1,4 milijona evrov iz zaščitnega zakona. Gre za t.i. rezervni proračunski sklad, ki je posledica neizkoriščenih prispevkov iz prejšnjih let in obenem bolj ugodnih proračunskih določil za Slovence. Komisija predlaga deželni vladi in svetu, da 450 tisoč evrov namenita Primorskemu dnevniku, 300 tisoč evrov za redno vzdrževanje športnih in drugih manjšinskih objektov ter 650 tisoč evrov za projekte slovenskih ustanov in organizacij ter morebitne krizne situacije v manjšini. Komisija je precej spremenila svoj prvi predlog, na osnovi katerega bi 600 tisoč evrov namenili našemu dnevniku in 800 tisoč evrov kriznim žariščem.
Odbornik Gianni Torrenti je pojasnil, da je nižji sicer izredni prispevek za Primorski dnevnik (od 600 na 450 tisoč evrov) vezan na že izplačano denarno pomoč in na državni zakon o založništvu. Novost tega rezervnega sklada je prispevek 300 tisoč evrov za vzdrževanje športnih in drugih domov. Ta predlog je Torrentiju iznesel deželni svetnik Stefano Ukmar, ki je potem prepričal še SKGZ in SSO. Vrednost posameznega prispevka ne bo smela preseči 40 tisoč evrov. Sestavili bodo lestvico prosilcev, ki bo veljavna tri leta.
Komisija, ki ji predseduje odbornik Torrenti, je na predlog predsednikov SKGZ in SSO, Rudija Pavšiča in Walterja Bandlja, na novo predelala namembnost 650 tisoč evrov za primarne in tudi druge slovenske ustanove ter organizacije. Denar bodo delili na osnovi razpisov in pravilnika, pri oblikovanju katerega bosta glavno besedo imeli krovni manjšinski zvezi, ter izrednih potreb (krizna žarišča). Medtem ko je bil na predzadnji seji omenjen tednik Novi glas, so tokrat izrecno omenili Sklad Mitja Čuk, ki naj mu bi Dežela že »rezervirala« izredni prispevek 35 tisoč evrov.
Komisija je izpostavila tri temeljne kriterije za porazdelitev teh 650 tisoč evrov: skrb za Slovence v videmski pokrajini, dejavnostim, ki so za mlade in so namenjene skrbi za slovenščino ter inovativnim projektom. Vsi predlogi so sad dogovarjanja med Torrentijem, Bandljem, Pavšičem in deželnima poslancema Ukmarjem in Gabrovcem. To pomeni, da bo deželni odbor v celoti osvojil predloge posvetovalne komisije, kar velja tudi za deželni svet. Da se je zadeva iztekla brez polemik in napetosti, je zelo vplivalo tudi okrepljeno sodelovanje med SSO in SKGZ.
Posvetovalna komisija je odobrila tudi smernice delitve prispevkov (1,4 milijona evrov), ki jih po 21.členu zaščitnega zakona država namenja Slovencem v videmski pokrajini. Na osnovi skupnega predloga SKGZ-SSO bodo 250 tisoč evrov namenili obnovi špetrske dvojezične šole, ki naj bi se z novim šolskim letom vendarle vselila v nove prostore.Torrenti se je glede teh prispevkov pred sejo komisije srečal z župani dvojezičnih občin z Benečije, Rezije in Kanalske doline.
(st)
(Primorski dnevnik, 6. julija 2016)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst