fallback-thumbnail

Rudi Pavšič v svojstvu predsednika SLOMAK pisal novemu državnemu sekretarju Francu Pukšiču

Spošt. FRANC PUKŠIČ

Državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu pri predsedniku Vlade RS

dovolite, da Vam v imenu Slovenske manjšinske koordinacije in tudi osebno izrečem čestitke ob imenovanju za državnega sekretarja pri predsedniku vlade, zadolženega za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prepričan sem, da boste odgovorno funkcijo opravili učinkovito, kot je bilo doslej uspešno Vaše delo na čelu parlamentarne komisije za Slovence po svetu in v zamejstvu. V teh letih ste si nabrali veliko znanja in občutljivosti do problematik zamejskih sredin, kar smo globoko cenili. Slovenske manjšinske skupnosti smo od vedno z veliko pozornostjo sledile dogajanju v Republiki Sloveniji in njenim uspešnim prizadevanjem pri osamosvojitvi ter pri vključevanju v evropske in evroatlantske organizacije. Novi časi in epohalne spremembe zahtevajo tudi od slovenskih narodnih manjšin primerne pristope in odgovore. V tem smislu je potrebno kar se da tesno in plodno sodelovanje med vsemi Slovenci: med pripadniki manjšin in Slovenci v Sloveniji. Predstavniki manjšinskih krovnih organizacij iz Avstrije, Italije, z Madžarske in Hrvaške smo se združili v koordinacijo, da utrdimo naše sodelovanje in izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika. V koalicijski pogodbi ste posebno poglavje posvetili tudi Slovencem v zamejstvu in po svetu, kar ocenjujemo kot dobro izhodišče za nadaljnje sodelovanje, saj povsem drži, da »Slovenci v zamejstvu in po svetu skupaj z Republiko Slovenijo sestavljajo skupni slovenski kulturni prostor in so enakovreden del enotnega slovenskega naroda.« Obenem podpiramo tudi potrebo Republike Slovenije po uveljavljanju politike sodelovanja z drugimi državami na področju kulture, športa, znanosti in gospodarskih dejavnosti in da Slovenci, ki živimo zunaj matične države, smo pri krepitvi takšnega sodelovanja zelo pomemben dejavnik, ki naj ga v svojih delovnih programih upoštevajo vse institucije v RS. Novo koordinacijsko telo – SLOMAK – naj postane zato poglavitni dejavnik in povezovalec slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. V dogovoru s pristojnimi institucijami v Sloveniji naj izoblikuje strategijo za skupni razvoj.

Spoštovani Franc Pukšič,

v pričakovanju srečanja z Vami, ko Vam bomo celovito izpostavili pričakovanja in problematiko Slovencev v sosednjih državah Republike Slovenije, prejmite prijazen pozdrav in voščila ob bližajočih se praznikih.

Rudi Pavšič, predsednik SLOMAK

Povezane objave

Pozitivna ocena SKGZ o srečanju predsednikov Mattarelle in Pirc Musar
Konferenca o čezmejnem medijskem prostoru
Predstavniki SKGZ se sestali z upravitelji Občine Zgonik