fallback-thumbnail

Rudi Pavšič v svojstvu predsednika SLOMAK pisal novemu državnemu sekretarju Francu Pukšiču

Spošt. FRANC PUKŠIČ

Državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu pri predsedniku Vlade RS

dovolite, da Vam v imenu Slovenske manjšinske koordinacije in tudi osebno izrečem čestitke ob imenovanju za državnega sekretarja pri predsedniku vlade, zadolženega za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prepričan sem, da boste odgovorno funkcijo opravili učinkovito, kot je bilo doslej uspešno Vaše delo na čelu parlamentarne komisije za Slovence po svetu in v zamejstvu. V teh letih ste si nabrali veliko znanja in občutljivosti do problematik zamejskih sredin, kar smo globoko cenili. Slovenske manjšinske skupnosti smo od vedno z veliko pozornostjo sledile dogajanju v Republiki Sloveniji in njenim uspešnim prizadevanjem pri osamosvojitvi ter pri vključevanju v evropske in evroatlantske organizacije. Novi časi in epohalne spremembe zahtevajo tudi od slovenskih narodnih manjšin primerne pristope in odgovore. V tem smislu je potrebno kar se da tesno in plodno sodelovanje med vsemi Slovenci: med pripadniki manjšin in Slovenci v Sloveniji. Predstavniki manjšinskih krovnih organizacij iz Avstrije, Italije, z Madžarske in Hrvaške smo se združili v koordinacijo, da utrdimo naše sodelovanje in izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika. V koalicijski pogodbi ste posebno poglavje posvetili tudi Slovencem v zamejstvu in po svetu, kar ocenjujemo kot dobro izhodišče za nadaljnje sodelovanje, saj povsem drži, da »Slovenci v zamejstvu in po svetu skupaj z Republiko Slovenijo sestavljajo skupni slovenski kulturni prostor in so enakovreden del enotnega slovenskega naroda.« Obenem podpiramo tudi potrebo Republike Slovenije po uveljavljanju politike sodelovanja z drugimi državami na področju kulture, športa, znanosti in gospodarskih dejavnosti in da Slovenci, ki živimo zunaj matične države, smo pri krepitvi takšnega sodelovanja zelo pomemben dejavnik, ki naj ga v svojih delovnih programih upoštevajo vse institucije v RS. Novo koordinacijsko telo – SLOMAK – naj postane zato poglavitni dejavnik in povezovalec slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. V dogovoru s pristojnimi institucijami v Sloveniji naj izoblikuje strategijo za skupni razvoj.

Spoštovani Franc Pukšič,

v pričakovanju srečanja z Vami, ko Vam bomo celovito izpostavili pričakovanja in problematiko Slovencev v sosednjih državah Republike Slovenije, prejmite prijazen pozdrav in voščila ob bližajočih se praznikih.

Rudi Pavšič, predsednik SLOMAK

Povezane objave

Stališče SKGZ ob dnevu spomina
8. februar, slovenski kulturni praznik
"Kot voda, ki se zlije z vsem" - osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku