555f2eb32b076

Rudi Pavšič se je sestal z Bredo Pahor, predsednico SSG

Slovenska kulturno-gospodarska zveza podpira prizadevanja vodstva Slovenskega stalnega gledališča, ki je v zadnjem obdobju zabeležilo vzpodbudne znake, kar zadeva večanje obiskov na predstavah kot tudi vlogo, ki jo želi odigrati v širšem obmejnem prostoru. Na srečanju sta predsednica Upravnega sveta tržaškega gledališča Breda Pahor in predsednik SKGZ Rudi Pavšič analizirala položaj v Slovenskem stalnem gledališču in njegovo vlogo znotraj manjšine ter v širšem vseslovenskem in večkulturnem prostoru, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika.
Predsednica Pahorjeva je posebej izpostavila povečanje števila abonentov na Goriškem in skrb, da bi teater odigral deželno vlogo ob upoštevanju značilnosti, ki jih SSG-eju predpisujejo določila novega ministrskega dekreta o tako imenovanih gledališčih relevantnega kulturnega pomena (med slednja je bilo uvrščeno SSG). Srečanje, ki je sodilo v sklop priprav krovne organizacije na deželni kongres, je bilo priložnost tudi za oceno zdajšnjega članskega sestava in vprašanja, ki ga odpira ukinjanje pokrajin (Pokrajina Trst je namreč članica Upravnega sveta in sofinanserka gledališča). Pozornost je bila namenjena tudi vlogi, ki naj jo pri vodenju in upravljanju teatra imajo krovni organizaciji SKGZ in SSO ter Društvo slovensko gledališče. Potrebno bo najti primerno rešitev in s tem v zvezi je predsednik Pavšič obljubil, da bo problematiko izpostavil na pristojnih mestih, predvsem na Deželi, ki ima zelo pomembno vlogo pri delu in življenju SSG.
Predsednica Breda Pahor je izrazila zadovoljstvo tudi nad delom, ki je bilo doslej opravljeno glede priprav na naslednjo sezono, ter se posebej zaustavila pri okrepitvi sodelovanja s Slovenijo, tudi kar zadeva gostovanja in koprodukcije, ter pri spodbujanju in motiviranju mladih talentov. Skratka, tržaško gledališče naj postane polnopravni partner slovenskega gledališčnega sistema in naj tudi zanj veljajo vsi kadrovski in drugačni mehanizmi, ki so že utečeni znotraj slovenskih gledališč v Sloveniji.
Pahorjeva in Pavšič sta obravnavala še vprašanje lastništva in upravljanja Kulturnega doma v Ul. Petronio, pri čemer sta omenila tudi možnost, da bi KD postal dejavnik večkulturne dejavnosti in pobud, ki presegajo zdajšnje okvire, ki so pretežno namenjeni dejavnosti Stalnega slovenskega gledališča.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst