fallback-thumbnail

Rudi Pavšič pisal novemu predsedniku DZ RS dr. Pavletu Gantarju

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič je naslovil na novega predsednika Državnega zbora RS dr. Pavleta Gantarja naslednji dopis:

"Ob izvolitvi za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Vam izrekam iskrene čestitke v svojem in v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Vam zaželim veliko uspeha na pomembni državniški zadolžitvi. Prepričan sem, da bo slovenski parlament odigral v tem pomembnem času odločilno vlogo tudi kar zadeva delo in življenje Slovencev, ki živimo v sosednjih državah Republike Slovenije. Ponujajo se številne priložnosti za tesnejšo povezanost in uveljavitev skupnega slovenskega kulturnega prostora, ki ga je treba pojmovati v širšem smislu kot skupni kulturni, medijski, gospodarski, izobraževalni in športni prostor. Pri uresničevanju tega cilja potrebujemo usklajen pristop slovenske države in njenih inštitucij do manjšine in njenih organizacij. Spoštovani gospod predsednik, SKGZ se povsem prepoznava v dokumentu, ki ga je izoblikovala Slovenska manjšinska koordinacija Slomak in ki Vam ga je že posredovala. To še posebej velja v zvezi z dejavnostjo in prisotnostjo »zamejcev« v Državnem zboru. Izražam željo, da bi se primerno uredila pravica do udeležbe predstavnikov Slomaka na vseh plenarnih seja DZ in sejah odborov ter pravica nastopa v diskusiji, ko se obravnava problematika, ki se nanaša na slovensko manjšino. Te možnosti jih ponuja sam poslovnik DZ. Rad bi Vam posredoval zaskrbljenost, ki ta čas bremeni Slovence v Deželi Furlaniji Julijski krajini. Obstaja resna nevarnost, da se bistveno ohromi in zreducira aktivnost slovenske narodnostne skupnosti. Napoved o drastičnem znižanju državnih prispevkov 320. organizacijam v naslednjem triletju pomeni zadati manjšini takšen udarec, da se bo iz njega težko izvlekla. Rimski finančni vladni ukrepi se kažejo tako na področju šolstva, medijev, osrednjih manjšinskih ustanov in sploh do celotnega organiziranega življenja naše skupnosti. Ob vladnih finančnih restriktivnih ukrepih nas dodatno zaskrblja dogajanje, ki smo mu priča v Benečiji. Tu se je namreč pričela obširna kampanja, ki bi rada zreducirala tamkajšnje Slovence na pripadnike nekega nedefiniranega slovanskega naroda. Negaciji jezikovne pripadnosti logično sledijo zahteve po reviziji zaščitnih norm, ki so napisane v korist Slovencev. Spoštovani gospod predsednik, v prepričanju, da boste storili vse, da se nakazano stanje naše skupnosti ne bo uresničilo, Vam ponovno izrekam čestitke Slovenske kulturno-gospodarske zveze in vseh njenih včlanjenih inštitucij, organizacij in društev. V prepričanju, da bova imela v kratkem priložnost za poglobljeno razpravo o nakazanih tematikah, prejmite odlične pozdrave."

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!