fallback-thumbnail

Rudi Pavšič in Drago Štoka pisala predsedniku republike Giorgiu Napolitanu

Italijanska vlada je v proračunskem dokumentu za leto 2010 vidno zmanjšala prispevke, ki jih je slovenska narodna skupnost v Italiji deležna iz zaščitnega zakona. V proračunskih dokumentih je predvidenih 4.060.000 evrov, kar pomeni, da bo za kulturne, umetniške, izobraževalne, založniške in športne dejavnosti naše skupnosti na razpolago nekaj manj od 1,3 milijona evrov v primerjavi z letom 2008, ko je takratna Prodijeva vlada manjšini zagotovila 5,3 milijona eu. Še slabši so izgledi za leti 2011 in 2012, ko je naši skupnosti namenjeno le nekaj več od 3 milijonov evrov, v bistvu skoraj polovica manj od prispevkov, ki so bili manjšini namenjeni pred dvema letoma. Če k temu dodamo še podatek, da je manjšina v zadnjih devetnajstih letih bila deležna iste, v zadnjih dveh letih celo manjše vsote prispevkov, pomeni, da rimska vlada je v bistvu razpolovila prispevke v korist tristotih ustanov, organizacij in društev, ki delujejo v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Zaradi izredno zaskrbljujočega stanja, sta predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič za SKGZ in Drago Štoka za SSO, pisala predsedniku italijanske države Giorgiu Napolitanu in ga zaprosila za njegovo posredovanje. O pobudi sta predsednika Štoka in Pavšič seznanila tudi predsednika slovenske vlade Boruta Pahorja, ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja in ministra za Slovence po svetu in v zamejstvu Boštjana Žekša. Posredujemo vsebino pisma, ki sta ga predsednika SKGZ in SSO naslovila predsedniku Giorgiu Napolitanu.

Gospod Predsednik, v zvezi s srečanjem, ki je potekalo z Vami na Kvirinalu dne 24. januarja 2008, Vas želiva podpisana predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO, ponovno opozoriti na problem slovenske manjšine v Italiji. Na takratnem srečanju ste nama obljubili vso Vašo podporo, zato sva prepričana, da nama boste tudi tokrat pomagali v mejah Vaših pristojnosti. Prosiva Vas za posredovanje pri Predsednikih obeh vej Parlamenta in pri Predsedniku Vlade, da bi se nujno vzelo na znanje našo zaskrbljenost glede vsebin finančnega zakona, ki ga bo v kratkem obravnaval Parlament, v zvezi z našimi legitimnimi pričakovanji. Naša poglavitna skrb je, da bi se slovenskim organizacijam dodelilo neokrnjene prispevke, ki so življenjskega pomena za razvoj dejavnosti v korist celotne skupnosti. V igri je obstoj več kot tristo organizacij in društev, ki delujejo v okviru Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), ki imata zato veliko odgovornost do teh organizacij in do celotne slovenske narodne skupnosti v Italiji. Prepričani smo, da boste zgoraj navedenemu problemu namenili Vašo pozornost. Vljudno Vas pozdravljava in Vama želiva plodno delo.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst