fallback-thumbnail

Rudi Pavšič čestital Valentinu Inzku, novemu predsedniku NSKS

Spoštovani, ob imenovanju za predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev Vam izrekam v osebnem imenu ter v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze iskrene čestitke in Vam želim veliko uspeha pri vodenju tako pomembne organizacije. Prosim Vas, da čestitke in želje uspešnega dela izrazite tudi Vašim najožjim sodelavcem, podpredsednikoma Nantiju Olipu in Danilu Katzu ter tajniku Marku Oražetu. Vam in Vaši organizaciji želim, da bi se na najboljši način uresničila prizadevanja, ki ste jih sam izpostavil kot prioritetna: usklajenost med organizacijami slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter skrb za šolstvo. Strinjam se tudi z Vami, da je skrb manjšinskih krovnih organizacij tudi ta, da prispevajo k vse boljšemu političnemu ozračju s ciljem, da bo dvojezičnost pomenila prednost in ne več razlog za razhajanja. Manjšine smo odličen povezovalec obmejnega prostora in lahko postanemo odločilni dejavnik uresničevanja duha nove Evrope. Kot je pomembno iskati soglasje znotraj manjšinskih komponent, je prav tako pomembno, da smo predstavniki manjšin, ki živimo v sosednjih državah Republike Slovenije, povezani in da iščemo poti sodelovanja. V tem smislu sem prepričan, da predstavlja Slovenska manjšinska koordinacija Slomak najboljšo sintezo takih pogledov.

Povezane objave

FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst
Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo