54cf803e24ab5

Rudi Pavšič čestital novemu predsedniku Sergiu Mattarelli

Predsednik Rudi Pavšič je ob izvolitvi na čelo italijanske države čestital Sergiu Mattarelli in mu izrazil želje za uspešno delo v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Zaprosil ga je tudi za srečanje v bližnji prihodnosti.
V nadaljevanju mu je napisal:
Slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijski krajini pozdravlja in ceni besede, ki ste jih izrekli ob sprejemu izida Vaše izvolitve, ko ste svoje misli usmerili v pričakovanja italijanskih državljanov, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami.
Slovenska kulturno-gospodarska zveza, krovna organizacija Slovencev v Italiji, si je od vedno prizadevala za dobrososedske odnose, kot izraz evropskega povezovanja in skrbi za plodno sodelovanje med sosednjima državama. Pomembno je namreč, da ohranimo in razvijemo sporočilo, ki so ga pred petimi leti prinesli v Trst predsedniki držav Italije, Slovenije in Hrvaške. Ob tisti priložnosti so visoki državni predstavniki izkazali pozornost slovenski narodni skupnosti, tako da so skupaj obiskali Narodni dom v Trstu, ki je postal simbol odpora proti fašistični diktaturi.
Slovenci v Italiji in Italijani v Istri že veliko let vzdržujemo prijateljske stike in v okviru evropskih projektov ustvarjamo nove priložnosti za skupno sodelovanje in dogovarjanje. Naše vezi utrjujemo tudi pri delovnih omizjih v okviru sodelovanja med Republiko Slovenijo in Deželo Furlanijo Julijsko krajino.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti