fallback-thumbnail

Rudi Pavšič čestital Furiu Radinu in Mauriziu Tremulu ob izvolitvi na čelo Italijanske unije

Ob izvolitvi Furia Radina za predsednika Italijanske unije in Maurizia Tremula na mesto predsednika Izvršnega sveta Italijanske unije jima je Rudi Pavšič, predsednik SKGZ, poslal spodnje čestitke: "Ob Vajini izvolitvi na čelo italijanske manjšinske krovne organizacije Vama izrekam v svojem in v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze iskrene čestitke in Vama želim obilo uspeha pri vodenju Italijanske unije. Želim si, da bi naše sodelovanje tudi vnaprej potekalo tako, kot je v zadnjih letih, ko smo prepričano stopili na pot intenzivnega in zanimivega prepletanja in povezovanja. Gre za pozitivno "kontaminacijo", ki je med nami utrdila prijateljstvo, spletla nova in ponudila vsem nam marsikaj dobrega. V zadnjih letih smo stopili na pot skupnih evropskih projektov, ki so sprožili dobre in še izraziteje povezovalne pobude, kot izraz širše politike zbliževanja v prostoru, ki je zgodovinsko večjezičen in ga opredeljujeta tudi italijanska in slovenska skupnost. Zato je prav, da želimo biti protagonisti tega območja in odigrati vlogo, ki nam jo čas in prostor ponujata. Z našim delom in sodelovanjem smo stvarno prispevali k schengenskemu brisanju mej. Želja obeh narodnih skupnosti je tudi ta, da postanejo odnosi med Italijo, Slovenijo in Hrvaško vse boljši. Podpora slovenskih državljanov arbitražnemu sporazumu gotovo gre v to smer. Predstavniki manjšin vemo, da dialog med državami-sosedami ponuja večje možnosti razvoja tudi obema narodnima skupnostima. Skupaj moramo rasti in skupaj moramo ponuditi naš prispevek k ideji o evroregiji, za katero ni še tistih vsestranskih prizadevanj, ki so potrebna za uresničitev načrta. Manjšini vidimo v taki obliki združevanja način boljšega in trdnejšega povezovanja območij, ki so si gospodarsko in tudi drugače slična. Želimo postati ljudje dialoga. Želimo, da stare zamere, ki jih je med naše ljudi sejala ostra in neprijazna preteklost, zamenjamo z novimi pogledi. Želimo postati "normalni". Želimo dobiti nove priložnosti za vsestranko blaginjo in za perspektive, ki naj nastajajo v tem predelu Evrope."

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!