fallback-thumbnail

Rudi Pavšič čestital Andreju Gergoletu ob imenovanju na čelo slovenske komponente DS

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič je ob imenovanju Andreja Gergoleta na čelo deželne slovenske komponente Demokratske stranke pismeno čestital novemu koordinatorju ter se obenem zahvalil dosedanjemu Štefanu Čoku, ki si je prevzel zahtevno nalogo v nelahkem času. "SKGZ z veliko pozornostjo sledi delu in politiki Demokratske stranke," ugotavlja predsednik krovne organizacije "za katero se opredeljuje veliko število Slovencev v Italiji. To dejstvo nalaga slovenski komponenti pomembne odgovornosti, tako na krajevni, deželni kot tudi na mednarodni ravni, posebej v odnosu do sosednje Slovenije." Pavšič nadaljuje čestitke Gergoletu z besedami: "Nova odgovornost, ki si jo prevzel, in pomembna vloga, ki jo imaš v ožjem vodstvu stranke ob deželni tajnici Serracchianijevi, nudi tebi in najožjim sodelavcem slovenske komponente pomembne izzive, ki so v interesu celotne narodnostne skupnosti oz. širše deželne stvarnosti. S teboj delim mnenje, da bo treba na deželni ravni stranke v še večji meri izpostaviti problematiko naše narodne skupnosti, saj gre za enega od konstitutivnih elementov posebnosti in avtonomije Dežele Furlanije Julijske krajine. Kot sam veš, se manjšini ne pišejo lepi časi, kar je predvsem posledica nam nenaklonjene desnosredinske politike tako rimskih kot deželnih in krajevnih vladnih vodstev. Naša Dežela zapravlja številne priložnosti, da bi zaigrala vodilno vlogo pri povezovanju alpejadranskega prostora in še posebej v odnosih z bližnjo Slovenijo. Potrebno je, da Demokratska stranka in v prvi vrsti Slovenci v njej prevzamete pobudo v smeri novih odnosov in si postavite kot prioritetni nalogi večjo skrb za slovensko narodnostno skupnost in odločnejšo povezovalno vlogo s širšim slovenskim prostorom tudi v perspektivi ugodnejših političnih časov in boljše klime na tem predelu Evropske unije. Naša Zveza je pripravljena na aktivno sodelovanje pri uresničevanju teh ciljev. Potrebno je tudi, da med nami (stranko in SKGZ) ustvarimo večjo in pospešeno interakcijo ter da skupaj poiščemo in najdemo primerne odgovore na vrsto odprtih vprašanj. Kot ti je znano, se je SKGZ odločila, da znotraj manjšinske organiziranosti stopi na pot reform s ciljem, da naši skupnosti zarišemo boljšo in perspektivnejšo bodočnost. Glede teh vprašanj vem, da z vašo stranko, predvsem z vašo komponento, delimo veliko skupnega. In to je dobro in koristno za obe stvarnosti. Ravno tako z velikim razumevanjem in podporo stojimo ob strani vašim krajevnim upraviteljem, županom, odbornikom, ki uresničujejo vizijo sodobne družbe, ki je vpeta v nove evropske dinamike. Skrb za manjšino pomeni tudi dialog z večinskim narodom in uresničevanje multikulturnosti. Živimo v prostoru, ki je večjezičen in večkulturen, kar ne pomeni, kot zgrešeno trdijo nekateri tudi v sami naši skupnosti, da ne skrbimo za celovit razvoj našega človeka, za njegovo kulturno in jezikovno rast. Zavračamo pa vse tiste »izme«, ki so ostanki preteklega stoletja in težijo k ustvarjanju številčno ozkega in s časom in prostorom skreganega etničnega jedra. Tudi strankarska pluralnost je danost našega prostora in naše skupnosti. Izogibamo se torej tezi, da bi lahko zastopala Slovence samo ena etnična stranka. Spoštujmo raje vse naše nazorske in strankarske opredelitve ter iščimo njihovo sintezo za skupno dobro. Skupno zastopstvo je lahko v zdajšem času najprimernejši instrument za medsebojni dialog in za obravnavanje tematik, ki so za manjšino vitalnega interesa," zaključuje svoj dopis Andreju Gergoletu predsednik SKGZ.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst