5727126375109

Redni Občni zbor SKGZ

Na občnem zboru SKGZ, ki je potekal prejšnji konec tedna v Gregorčičevi dvorani v Trstu, so delegati soglasno podprli zdajšnje pospešeno sodelovanje med krovnima organizacijama. Deželni predsednik Rudi Pavšič je na skupščini krovne organizacije poudaril pomen nastalega sodelovanja, ki uživa podporo in odobravanje v širši javnosti.
Prepričan sem, da le sodelovanje na najvišji možni ravni predstavlja edini porok, da se bodo nekatera vprašanja, ki zadevajo organizirano stvarnost slovenske narodne skupnosti, ugodno reševala. Sodelovanje je tudi osnova za uresničitev vseh potrebnih sprememb v manjšini, ki jih moramo sami izpeljati in ne smejo biti vsiljene od zunaj. Ostati moramo subjekt , je bil mnenja predsednik SKGZ.
Ob prizadevanju za sodelovanje pa se bo SKGZ zavzemala za nekatera osrednja vprašanja, ki so bila sprejeta na lanskem deželnem kongresu. Uveljavljanje slovenskega jezika in njegova promocija na vseh nivojih širitev bo še vedno prioritetna skrb organizacije, ki bo svojo pozornost namenila tudi življenju in delu Slovencev na Videmskem. Niz pobud, ki jih je SKGZ izpeljala v zadnjih tednih, se je pozitivno obrestovala in kaže, da so taki dogodki potrebni in koristni za območje, kakršno je Benečija.
Na šolskem področju moramo poiskati skupno rešitev in nadaljevati s prizadevanji za uresničevanje določil zaščitnega zakona, zlasti v luči številnih reform tako na državni kot deželni ravni. Predhodno pa je nujno potrebno sestaviti omizje z vsemi zainteresiranimi subjekti.
Na občnem zboru so posebej obravnavali temo financiranja manjšinskih ustanov v tekočem letu. Občni zbor je izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se obljube po povišanju sredstev s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu niso uresničile. Kljub temu, da so na USZS imeli za leto 2016 več sredstev kot v prejšnjem letu, so se sredstva za Slovence v Italiji znižala. O tem sta se vodstvi obeh krovnih organizacij pogovorili z ministrom Gorazdom Žmavcem, ki jima je nakazal nekaj možnih rešitev za naslednje leto.
Iz Rima pa je naša organizirana skupnost dobila več sredstev. Ustvarila se je tako določena rezerva, ki naj bi se razdelila v okviru letošnjega deželnega rebalansa. Občni zbor je bil mnenja, da se mora o tem argumentu izreči pristojna deželna posvetovalna komisija, kateri naj krovni ponudita skupen predlog.
Skupščina se je kritično izrekla do nekaterih žaljivih namigov v medijih, češ da je v naši manjšini premalo prozornosti. Predsednik Pavšič je spomnil, da imajo vse naše ustanove in organizacije, ki prejemajo javna sredstva, svoje občnem zbore, ki suvereno in v skladu s civilnim zakonikom sprejemajo bilance in jih posredujejo pristojnim oblastem: Republika Slovenija in Dežela FJK (oz. italijanska vlada), ki sredstva nakazujejo, potom svojih kontrolnih organov nadzirajo prejemnike javnih sredstev in izvajajo kontrole nad uporabo prispevkov.
Po pozitivni oceni nad opravljenim delom s strani predsednika nadzornega odbora Borisa Mihaliča ter obrazložitvi finančnega stanja, ki ga je orisala Dorica Kresevič, je občni zbor soglasno sprejel obračun za leto 2015 in predračun za leto 2016.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst