fallback-thumbnail

Razvoj kraškega teritorija brez KGS: beseda javnim upraviteljem in stanovskim organizacijam

Slovenska kulturno-gospodarska zveza prireja javno okroglo mizo o perspektivah upravljanja kraškega teritorija, na katero bo povabila deželne javne upravitelje, župane in stanovske organizacije. Okrogla miza bo v sredo, 20. februarja, ob 18. uri v dvorani SKD Igo Gruden v Nabrežini. Različni odzivi, ki so v minulih tednih spremljali vest o črtanju možnosti obnove nekdanje Kraške gorske skupnosti iz zakona o goratih območjih, kličejo vso našo skupnost in še posebej javne upravitelje ter stanovske organizacije k resnemu razmisleku o perspektivah, ki se nam ponujajo v zvezi s smotrnim in učinkovitim upravljanjem kraškega teritorija na Tržaškem in Goriškem. Z Illyjevim odstopom in posledično razpustitvijo deželnega sveta se možnost obnovitve nekdanje KGS ali njen podobnega upravno-političnega telesa prenaša na novo zakonodajno dobo. „Zato je ključnega pomena prav ta faza, ko stranke in koalicije pišejo volilne programe in sklepajo obveze“ poudarja deželni tajnik SKGZ Igor Gabrovec, ki bo vodil sredino okroglo mizo. Na njej bodo z uvodnimi razmišljanji sodelovali še predstavniki stanovskih organizacij, politiki in izvoljeni javni upravitelji. SKGZ je podpirala prizadevanja županov, ki so enotno zahtevali obnovitev KGS. Cilj okrogle mize je, da skupaj razmislimo o možnih korakih pred zaključkom deželne zakonodajne dobe. Okrogla miza bo tudi priložnost, da skupaj sprožimo novo strategijo, ki naj jasneje začrta smer dela v prid kraškega teritorija in ljudi, ki na njem delajo in živijo.

Povezane objave

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na obisku pri Slovencih v Italiji
V Rimu se je sestalo vladno omizje za slovensko manjšino
Predstavništvo Slovencev v Italije pri predsedniku vlade Robertu Golobu