fallback-thumbnail

RAZISKAVA IN ANALIZA IZVAJANJA IN APLICIRANJA OBSTOJEČIH PREDPISOV

Opravili bomo analizo različnih javnih in zasebnih subjektov in organizacij (lokalne autonomne skupnosti, javne organizacije, itd.) s katero bomo ocenjevali, v kolikšni meri se spoštuje zakonodajo, norme, statut ter predpise in pravice manjšin in skušali ugotoviti dejansko raven spoštovanja manjšinskih pravic ter pozitivne in negativne točke v sistemu varstva manjšin. Zbirali bomo vso potrebno dokumentacijo o izvajanju/neizvajanju oz. spoštovanju pravic manjšin (obrazci, dokumenti, obvestila, pravilniki, javni napisi, toponomatika (dvojezični/enojezični napisi), itd.). Gre za znanstveno raziskavo, ki skuša ugotoviti v kolikšni meri se v resnici spoštujejo zakoni na področju varstva manjšin. Predvidena je tudi sociološka znanstvena raziskava (kvalitativna raziskava) s katero bomo na podlagi odprtih individualnih in skupinskih (25 – 30 oseb) intervjujev (telefonskih in osebnih) skušali ugotoviti kakšno je razmišljanje anketiranih v zvezi z dejanskim izvajamnjem in spoštovanjem obstoječega zakona in predpisov na področju varstva manjšin. V ta namen bo uporabljena Metoda Delphi, poslužujoč se spletne platforme www.realtimedelphi.com, ki jo vodi Ameriški raziskovalni center: The Millennium Project, katerega soustanovitelj je Inštitut Jacques Maritain iz Trsta. V bistvu, se s temi dejavnostmi želi izdelati znanstveno sliko realnega stanja konkretnega izvajanja zakonodaje na področju varstva manjšin ter javnega mnenja o tematiki. Izvajalci: Univerza v Trstu in Inštitut Maritain

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti