fallback-thumbnail

Razdejanje na zavodu Stefan: krovni organizaciji izražata solidarnost prizadetim in odgovorne pozivata k takojšnjim ukrepom

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij izražata dijakom ter učnemu in neučnemu kadru poklicnega zavoda Jožef Stefan vso solidarnost ob vnovičnem vandalskem dejanju, ki je hudo oškodovalo imovino ter okrnilo didaktično dejavnost ustanove. Danes dopoldne je šolo v zastopstvu krovnih organizacij obiskal pokrajinski predsednik SKGZ Igor Gabrovec, ki se je v spremstvu podravnatelja Bruna Verše in njegovih sodelavcev na lastne oči seznanil s povzročeno škodo. Prostori so sicer za silo pospravljeni, jasno pa so vidni in občuteni znaki nepojmljivega nasilja, ki si ga težko razložimo z racionalnimi merili. Policija je sprožila preiskavo za ugotovitev odgovornih in pokrajinska uprava naj bi, tako obljublja pristojni odbornik, že v kratkem posegla z nastavitvijo osnovnih zaščitnih aparatur. Prav tako naj bi bila že na vidiku splošna posodobitvena dela na vsej stavbi, ki je v skrajno slabem stanju.

Glede razlogov za tako povzročeno škodo naj preiskovalci resno upoštevajo tudi možnost političnega ozadja, saj je bil slovenski zavod Stefan že ničkolikokrat tarča vlomov in poškodb. Ali je mogoče, da šele sedaj pokrajinska uprava razmišlja o nastavitvi varnostnih naprav?

Razbite šipe in razdejane omare so še najmanjši problem. Največjo škodo predstavlja okrnitev normalnih didaktičnih dejavnosti, saj je npr. laboratorij informatike povsem uničen in torej onesposobljen. Prav tako so nepopravljivo poškodovane nekatere druge didaktične aparature ter pripomočki v uradih administracije. Predvsem glede uničenih računalnikov krovni organizaciji pozivata tudi podjetja in zasebnike, naj po možnosti prispevata k vsaj zasilni obnovi laboratorija.

SSO in SKGZ bosta v zvezi s temi dogodki spregovorili s tržaškim prefektom gospo Sorge, ki sta jo že pred časom zaprosili za srečanje tudi zaradi številnih drugih odprtih vprašanj.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst