fallback-thumbnail

Prva seja pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško posvečena vprašanju slovenščine v statutih javnih uprav

Prva seja novega tržaškega pokrajinskega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki se je odvijala včeraj zvečer v prostorih športno-kulturnega centra v Lonjerju, je bila tematsko posvečena vprašanju slovenščine v statutih krajevnih javnih uprav, o čemer je imel podrobno poročilo pravnik mlajše generacije odvetnik Walter Coren. Pred tem je v svojem uvodnem posegu pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Igor Gabrovec ocenil sveže izide ustavnega referenduma, ki so pokazali na prodoren uspeh levosredinske koalicije s posledičnim porazom zagovornikov Berlusconijevih reform. „Posebej razveseljujoče je dejstvo, da se je fronta za NE uveljavila prav v vseh občinah tržaške pokrajine vključno s Trstom in Miljami“ je poudaril predsednik Gabrovec, ki je pri tem izpostavil očitno plebiscitarno glasovanje slovenskih volivcev. Italijanski državljani so odklonili reformo, s katero je ligaško navdihnjena desnica poskusila dobesedno zrušiti zdajšnjo državno ureditev. Dovolj zgovorna je tudi sorazmerno visoka volilna udeležba, sam rezultat pa je najboljša napotnica novi Prodijevi vladi. V nadaljevanju je predsednik tržaške SKGZ pozitivno ocenil osnutek novega deželnega zakona za slovensko manjšino, ki je po pričakovanjih že naletel na ostre napade s strani desnice. O zakonu bo sedaj sklepal deželni svet FJK. Svoj poseg je Gabrovec zaključil s predlogom imenovanja tričlanskega pokrajinskega operativnega tajništva, ki ga bodo ob Gabrovcu sestavljali še Gorazd Pučnik s funkcijo podpredsednika in Marjetica Možina v vlogi tajnice. Skupini se bodo v kratkem pridružili še predstavniki množičnih članic, ki bodo tako sestavljali pokrajinski odbor. Osrednji del prve seje pokrajinskega sveta tržaške SKGZ je oblikovalo predavanje odv. Walterja Corena, ki je spregovoril o vlogi občin in drugih javnih uprav pri zaščiti slovenskega jezika. Pri tem je še najprej povzel pravni razvoj na področju krajevnih uprav s posebnim poudarkom na prednosti upravne avtonomije z ozirom na zakonodajne pristojnosti naše dežele. S primerjalno analizo različnih statutov nekaterih občin na Tržaškem in Goriškem je odv. Coren predstavil jezikovne pravice občanov na osnovi statutarnih zagotovil boljše ali slabše pisanih občinskih statutov. Ob tem je tekla med drugim beseda o vprašanju pomanjkanja občinskih tajnikov s poznavanjem slovenskega jezika (na Deželi je v pripravi zakon, ki bo delno odgovoril na to potrebo) in o neobstoječi t.i. dokladi za dvojezičnost, do katere bi imeli pravico slovensko govoreči uslužbenci. Govor je bil o vidni dvojezičnosti, o povrnitvi izvirnih imen vasi, zaselkov in občin ter o zakonih, ki urejajo ta upravna področja. V razpravo so posegli tudi nekateri javni upravitelji, saj je bilo zasedanje pokrajinskega sveta – spričo aktualne tematike – odprtega značaja. Posebej je bila poudarjena potreba po kapilarnem informiranju ljudi glede možnosti uveljavljanja jezikovnih pravic in o veliki vlogi, ki jo v tem smislu odigrava vsak posameznik. Po poletnem premoru se bo pokrajinski svet SKGZ za Tržaško lotil mladinskega vprašanja in nekaterih tematik ter sklepov, ki so bili posebej izpostavljeni že v zaključnem dokumentu programske konference.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti