fallback-thumbnail

Prva seja novoizvoljenega vodstva SKGZ

Novoizvoljeno vodstvo Kulturno-gospodarske zveze se je sestalo po kongresu in pozitivno ocenilo celotno kongresno obdobje, med katerim je prišlo do intenzivnih srečanj s članicami Zveze in s posamezniki, ki delujejo v okviru slovenske manjšine in širše. Izvedena je bila tudi dragocena in strokovna javnomnenjska raziskava. Predlogi za drugačen, reformističen in ne več statičen odnos do manjšinskih vprašanj in do problemov, ki so vezani na Slovence v Italiji, so naleteli na široko odobravenje, ki se je na kongresu uveljavilo kot razčlenjen program. Vodstvo SKGZ je pozitivno ocenilo prvo srečanje Sveta za manjšine v obdobju nove slovenske vlade. Svet je potrdil voljo po intenzivnejšem čezmejnem sodelovanju. V tem okviru je predsednik SKGZ Rudi Pavšič izpostavil dejstvo, da je za slovensko manjšino v Italiji življenjskega pomena izkoristiti nove priložnosti, ki jih nudita širjenje Evropske unije in padec upravnih mej med Slovenijo in Italijo. Po dolgem zgodovinskem obdobju se lahko Slovenci iz Italije in Slovenije prosto srečujemo, ne da bi potrebovali posebnih dokumentov, kontrol itd. Pavšič je nato opozoril, da je danes Slovenija bistven garant za uveljavljanje pravic Slovencev v Italiji in za to, da življenje manjšine ne zdrkne na splošno nižjo raven. Tudi zaradi omenjenega razloga bi bilo potrebno zvišati raven in pogostost stikov med Italijo in Slovenijo ter med Deželo Furlanijo Julijsko krajino in Slovenijo. Dobrososedski odnosi so dodatno in odločilno jamstvo za razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki je lahko v teh zbliževalnih procesih pomemben akter. Pavšič je podprl nastanek evroregije s sedežem v obeh Goricah. Nadalje je SKGZ izrekla svoje čestitke Borisu Pahorju, Alojzu Rebuli in Jožetu Pirjevcu za njihovo visoko članstvo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Posebno podporo je vodstvo SKGZ izreklo novinarki Mirjam Muženič.V pravni in demokratični državi je osnovna državljanova pravica ta, da voli, kandidira in je lahko izvoljen. Kandidatura na volitvah ne more biti razlog, da neka državna ustanova, kot je RTV Slovenija, kakorkoli prepreči novinarki normalno poklicno pot, redno poročanje in pojavljanje na TV ekranu. Mirjam Muženič je vestno in objektivno obveščala slovensko javnost o dogajanju v prostoru, kjer živijo Slovenci v Italiji. Njena osebna politična izbira ji ni preprečevala poklicno dovršenega in poštenega novinarskega dela in poročanja. Zato ni razumljivo, da ima lahko kakršne koli težave pri delu, ki ga je vedno vestno opravljala. SKGZ meni, da so določene prakse in ovire le še stvar zgodovine.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte