fallback-thumbnail

Prva seja novoizvoljenega izvršnega odbora SKGZ

Prva seja novoizvoljenega Izvršnega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki se je pred dnevi sestal v Trstu, je bila posvečena obravnavanju aktualnih vprašanj. V svojem uvodnem poročilu je deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič pozitivno ocenil protokol med deželno in rimsko vlado predvsem kar zadeva načela o odnosih med Deželo FJK in Republiko Slovenijo. „Protokol pa je pomanjkljiv v odnosu do slovenske manjšine,“ je dejal Pavšič, saj izrecno navaja zakon 482/99 in konvencijo med vodstvom Rai in vlado, vendar sploh ne omenja zaščitnega zakona 38/01. Glede paritetnega odbora je SKGZ mnenja, da obnova sestave odbora ne sme zaustavljati postopka sprejemanja seznama občin, ki ga je odbor v dosedanji sestavi že trikrat odobril in posredoval rimski vladi. Izvršni odbor SKGZ je obravnaval tudi vrsto pobud na področju promocije slovenskega jezika in kulture, ki jih organizacija načrtuje v teku sezone. V torek, 24. oktobra, SKGZ prireja okroglo mizo o vprašanju zajamčenega zastopstva z ozirom na spremembo deželnega volilnega zakona. Na okrogli mizi, ki bo v Gregorčičevi dvorani v Trstu z začetkom ob 20.30, bodo v zastopstvu različnih političnih strank spregovorili Tamara Blažina, Igor Kocijančič, Marko Marinčič, Mirko Špacapan in Bruna Zorzini. Zanimivo bo razumeti, ali je možna sinteza med različnimi pogledi tudi v luči nastajajoče demokratske stranke, ki naj bi postavila skupen klobuk mestoma tudi zelo različnim političnim opcijam. Glede številnih vprašanj, ki zadevajo teritorij in še posebej Kras je SKGZ že pred časom dala pobudo, da bi bi prišlo do sklica konference-posveta v sodelovanju z deželno upravo, stanovskimi organizacijami in univerzo. Predsednik Pavšič je tudi v v funkciji predsednika Slomak izpostavil nekaj pobud, da bi se povezovalna vloga slovenske manjšinske koordinacije razširila tudi na specifična področja kot so kultura, šport, gospodarstvo in druga. „Pomembno je, da se kot manjšinske organizacije vse bolj povezujemo in skupaj načrtujemo, kar bo še bolj utrdilo našo vlogo v obmejnem prostoru“, je zaključil predsednik Pavšič. V drugem delu seje se je Izvršni odbor SKGZ seznanil s stvarnostjo na Tržaškem. Poročilo je imel pokrajinski predsednik SKGZ Igor Gabrovec, ki je v svojem izvajanju predstavil tako pozitivne točke kot tudi šibkosti slovenske organizirane prisotnosti v Trstu. Med drugim je izpostavil potrebo po vidnejši vlogi Slovencev v mestnem središču, saj se iz objektivnih razlogov glavnina dejavnosti odvija na podeželju. Delovanje pokrajinskih organov SKGZ pride do izraza predvsem s tematiziranimi sejami pokrajinskega sveta. Na pokrajinskem kongresu je bila izpostavljena tudi potreba po večjem vključevanju mladih in strokovnih kadrov, ki lahko vsebinsko obogatijo razmišljanja in sklepe organizacije. Posebna pozornost bo v prihodnje tudi na Tržaškem namenjena jeziku in šoli. Posebno poglavje predstavlja vprašanje politike do teritorija in potreba po stalnem skupnem načrtovanju razvojne politike skupaj z javnimi upravitelji.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!