fallback-thumbnail

Projekt SAPEVA: v petek 18. maja na vrsti drugi posvet

V četrtek popoldne se je v Palači Gravisi, reprezentančnem sedežu italijanske skupnosti v Kopru, sestal razširjen koordinacijski odbor projekta SAPEVA (Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju), ki ga sestavljajo načelniki vseh šestih tematskih delovnih skupin. Na dnevnem redu seje, ki sta jo vodila predsednik izvršnega odbora Italijanske unije Maurizio Tremul in predsednik SKGZ Rudi Pavšič, je bil pregled napredovanja v raznih delovnih skupinah pred drugim načrtovanim posvetom, ki se bo odvijal v petek, 18. maja, v Kopru. Projekt se je začel že lani z ustanovitvijo delovnih skupin, 26. januarja letos pa se je v Gorici odvijal že prvi predvideni posvet z naslovom „Vloga manjšin v novi Evropi“, na katerem so sodelovali številni ugledni poročevalci iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Na koprskem posvetu maja meseca pa bodo delovne skupine podale obračun prve faze dela in že okvirno nakazale smernice zaključnih dokumentov, ki se bodo z analizami stanja in predvsem s konkretnimi predlogi dotikali področij politike in institucij, teritorija in gospodarstva, kulture, jezika, šolstva in izobraževanja, mladih, medijev in športa. Glavni namen projekta, katerega nositelj je SKGZ in ga sofinancira evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija, je izboljšanje sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino, utrditev medsebojnih vezi ter spodbujanje poznavanja manjšinske stvarnosti s strani večinskega prebivalstva. To je mogoče doseči s promocijo vsestranskega bogastva, ki ga predstavljata obe manjšini. V ta namen so bile ustanovljene tematske delovne skupine. Med končnimi cilji je postavitev kvalitetne in učinkovite mreže med manjšinami, ki naj teži k splošnemu ovrednotenju širšega večjezičnega območja in ki lahko služi kot model manjšinskega sodelovanja v okviru nastajajoče Evroregije. Celoten projekt vodi ožja delovna skupina Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Italijanske unije. Pri projektu sodelujejo kot partnerji Svet slovenskih organizacij, Samoupravna obalna skupnost italijanske narodnosti, Italijansko središče za promocijo, kulturo, izobraževanje in razvoj „Carlo Combi“, SDGZ ter Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst