martin-lissiach

Projekt Primis: “Nove priložnosti skozi prizmo manjšin”

 

 

Martin Lissiach nam predstavlja evropski projekt Primis

 

Z nastankom Evroservisa se je tudi v naši skupnosti začelo obdobje izkoriščanja evropskih sredstev. In prav evropski projekti znajo predstavljati eno od redkih rešitev nezavidljivega gospodarsko-demografskega položaja prebivalcev obmejnega pasu videmske pokrajine. Evropski projekti so prispevali tudi k utrjevanju sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino v Sloveniji. Zadnji tak primer zadeva projekt Jezik-Lingua, ki je pozitivno vplival tudi na stvarnost v Benečiji z odprtjem multimedialnega središča SMO. Sedaj je na vrsti drugi podoben načrt, Primis, ki je v bistvu nadaljevanje projekta Jezik. Z Martinom Lissiachom, odgovornim za evropske projekte pri SKGZ-ju, smo se pogovorili o njegovi vsebini.

 

Kateri so cilji projekta?

“Pod vodstvom Unije Italijanov iz Slovenije se bo deset partnerjev združilo in krepilo vlogo manjšin. Primis je akronim, naslov projekta je Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin. Njegovi cilji so krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti; sprememba v načinu dojemanja večkulturne in večjezične identitete s strani turistov in prebivalstva. Promoviral bo čezmejno območje ter večal turistično povpraševanje na podlagi uporabe inovativnih orodij.”

Kdo so partnerji?

“Za to priložnost sta se SKGZ in SSO združili v začasno ciljno združenje Projekt, ki sodeluje kot drugi partner. Zraven je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. Dodana vrednost projekta je direktna prisotnost v partnerski vlogi javnih uprav iz dežel Veneto in FJK ter nekaterih ustanov iz Slovenije ter skupnosti Ladincev, Cimbrov in Furlanov.”

Katero pa je projektno območje?

“To zaobjema naselitveni prostor petih narodnih skupnosti oziroma jezikovnih manjšin. Ker bodo nastali na njegovi podlagi multimedijski informacijski kanali, je naš namen, da Slovence v Italiji predstavimo celovito, se pravi od Kanalske doline mimo Rezije, Terske in Nediških dolin do Gorice in Trsta. Da bi dosegli ta cilj, bomo skušali promo virati ne le skupnosti, temveč tudi njihovo naselitveno območje v turističnem ključu. Poleg enogastronomskega pride takov poštev tudi ključ naravnih znamenitosti. Tretji ključ pa je etnografski, ki ga bomo zasledovali tako, da bomo poskusili ustvariti mrežo muzejev na naselitvenem območju skupnosti.”

To se pravi, da projekt vključuje tudi Benečijo?

“V tem smislu ne bomo obeležili le delovanja Slovenskega multimedialnega okna SMO v Špetru, ampak tudi muzejev na Solbici in v Bardu, poleg ostalih ustanov, kot je npr. Ribiški muzej tržaškega Primorja vKrižu.”

Koliko pa je vreden projekt Primis?

“Nekaj več od 2,8 milijona evrov in bo trajal 36 mesecev. Ciljni uporabniki operativnih rezultatov so turisti, mladi ter operaterji na teritoriju.”

Boste sledili pozitivni izkušnji nastanka SMO?

“Nastale bodo štiri investicije, med temi obnova palače Gravisi v Kopru in vzpostavitev multimedijskega centra v Trstu ter drugih treh multimedijskih središč, ki bodo učinkovali na povečanje turističnega obiska na območju izvajanja projekta.”

Kakšno vlogo bo igrala tehnologija?

“Predvidena je zasnova spletne platforme, ki bo spremljela uporabnike na odkrivanje kulturne, naravne in zgodovinske dediščine na področju izvajanja projekta tudi preko programiranja turističnih tematskih poti ter postavitve treh dodatnih info kotičkov. Eden od teh bo nastal verjetno v turistično informacijskem centru Dežele FJK na Velikem trgu v Trstu. Na tej podlagi bodo nastali pravi tursitični paketi, ki bodo združevali vse elemente turističnega povpraševanja in bodo zaobjemali podobo enotnega območja, od Benetk do Ljubljane. Kot zaključek je predviden castane potujoče virtualne razstave, ki bo prikazala vse vsebine, ki jih bo projekt razvil.”

Katero vlogo bodo v tem projektu imeli mladi?

“Prišlo bo do imenovanja mladih kulturnih ambasadorjev, ki bodo promo virali vrednote večjezičnega območja. Nastale bodo tudi delavnice za turistične operaterje ter delavnice za šolsko mladino s ciljem podpreti pomen interkulturnega dialoga kot protiutež zlorabljanju zgodovinskih travm.”

Boste Primis promovirali tudi v širšem okolju?

“Seveda. Prisotni bomo na mednarodnih turističnih sejmih v Milanu in v Münchnu.”

Rudi Pavšič

 

Novi Matajur, 17. april 2019

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!