fallback-thumbnail

Pri prostorskem načrtovanju naj Občina Trst spoštuje 21. člen zaščitnega zakona

Spoštovani gospod župan Roberto Dipiazza,

v zadnjem obdobju je bila preko sredstev javnega obveščanja izražena velika zaskrbljenost in hkrati nezadovoljstvo prebivalcev Trebč, Bazovice in Lonjerja zaradi načrtovanih urbanističnih posegov oz. sprememb na teritoriju. V Bazovici gre za nove gradnje na območju sinhrotrona. S tem v zvezi smo pred časom že imeli z vami sestanek (prisotni tudi svetovalca Bandelli in Močnik, predsednik Koordinacijskega združenja vzhodnokraških vasi Karlo Grgič, predsednik SSO Sergij Pahor, odbornik Rossi), na katerem ste sprejeli tudi določene obveznosti. V občinskem svetu, dobro veste, sprejet dogovor ni bil spoštovan in v zvezi s tem bi vam rad ob tej priložnosti izrazil veliko osebno razočaranje. Hudo je, ko župan izgublja kredibilnost. O Bazovici, pa tudi o vprašanju sporazuma iz leta 1990 (protivrednosti za gradnjo sinhrotrona) bomo še razpravljali verjetno še pred jesenjo. V teh dneh je postalo javno aktualno vprašanje podrobnostih načrtov za območje Trebč in Lonjerja. V obeh primerih je krajevno prebivalstvo ostro reagiralo na načrtovane posege, ki po mnenju domačinov nimajo nobene veze z njihovimi realnimim potrebami in pričakovanji. Nastali so že vaški odbori, nekaj je bilo javnih srečanj tudi s političnimi predstavniki. Pripravljajo se ugovori. Z ozirom na to vas kot predstavnik Slovenske kulturno-gospodarske zveze pozivam, da v vseh nadaljnjih predvidenih fazah načrtovanja urbanističnih posegov na teritoriju, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska manjšina (tudi mimo vsakega uradnega seznama ni dvoma, da živijo Slovenci od vedno tudi v Trebčah, Bazovici in Lonjerju), upoštevate zaščitni zakon. V členu 21 zakona 38/01 je namreč med drugim zapisano:

(Zaščita družbenih, gospodarskih in okoljevarstvenih interesov) 1. Na območju, ki ga določa 4. člen, morajo upravna ureditev, raba teritorija, gospodarsko, družbeno in urbanistično načrtovanje ter njihovo izvajanje tudi v primeru razlaščanj težiti k zaščiti zgodovinsko-kulturnih značilnosti. 2. Za namene, o katerih govori 1. odstavek, in sporazumno z Odborom mora biti v pristojnih posvetovalnih organih zagotovljeno ustrezno predstavništvo slovenske manjšine.

Vsako prostorsko načrtovanje, ki bi kršilo določila zakona 38/01, bo naša skupnost smatrala za nično in se bo neopravičenim posegom uprla z vsemi sredstvi, ki jih predvideva pravna ureditev države. V pričakovanju na vaš cenjeni odziv prejmite odlične pozdrave.

Igor Gabrovec Pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti