562f4a8ed8e84

Prejemniki priznanj SKGZ

Odličje SKGZ za izjemne zasluge na literarnem področju, zlasti pri ohranjanju in oplajanju rezijanskega ljudskega izročila prejme SILVANA PALETTI.

Silvana Paletti je ena glavnih rezijanskih ustvarjalk pisane besede in prava literarna zakladnica Rezijanske doline. Avtorica piše pesmi, pravljice in pripovedke v rezijanščini, furlanščini in italijanščini, nekaj njenih del pa je napisanih tudi v knjižni slovenščini. Že vrsto raziskuje in prevaja rezijansko ljudsko izročilo. Njena literarna dela so bila objavljena v antologijah in revijah, prevedena so bila v angleščino, nemščino in češčino. Večkrat se je uspešno predstavila na literarnih natečajih, srečanjih in festivalih.

Odličje SKGZ za uspešno dolgoletno in odgovorno delo na šolskem, kulturnem in družbenem področju med Slovenci v Italiji prejme NATAŠA PAULIN.

Nataša Paulin velja za osebnost, ki je svojim vsestranskim dolgoletnim in odgovornim delom veliko pripomogla k ohranitvi in rasti naše narodne skupnosti, še posebej na kulturno-vzgojnem področju. Že od mladih let je bila izredno aktivna v mnogoterih kulturnih skupinah in društvih na Goriškem, nakar se je z vso vnemo posvetila slovenskemu šolstvu v Italiji, kjer je najprej poučevala, nato pa je bila dolga leta ravnateljica na Goriškem in Tržaškem. Ob vsem tem je bila vseskozi v vodstvih številnih organizacij slovenske manjšine, pri čemer izstopa njeno 12-letno uspešno vodenje naše osrednje glasbene ustanove Glasbena matica. Nezanemarljivo je tudi njeno večletno družbeno-politično udejstvovanje.

Odličje SKGZ za uspešno dolgoletno in odgovorno delo v korist in za razvoj slovenskega športa v Italiji prejme GIORGIO-JURE KUFERSIN.

Giorgio, bolje poznan kot Jure Kufersin, je prav gotovo ena najpomembnejših osebnosti slovenskega športa v Italiji. Že v mladih letih se je vključil v Športno združenje Bor, kjer je najprej strokovno rasel, nato pa je začel aktivno sodelovati z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Bil je najprej podpredsednik in odgovoren za Tržaško, nato pa je celih 23 let kot deželni predsednik vodil to našo pomembno športno krovno organizacijo. Če je danes ZSŠDI nadvse organizirana, trdna in po svojem članstvu enotna organizacija, se gre zahvaliti ravno njemu, saj je s svojo umirjenostjo in diplomacijo znal našemu športu vcepiti čut za sodelovanje in sožitje.

Plaketo SKGZ za uspešno dolgoletno delo na športnem področju na Goriškem prejme SANDRO CORVA.

Sandro Corva je poznano ime v goriških športnih krogih, predvsem v odbojki. Že dolga leta v ta šport vlaga veliko truda in prostega časa, predvsem pri O.K. Val, katerega je soustanovitelj in dolgoletni predsednik. Velike zasluge ima tudi pri prizadevanjih, da bi s skupnimi močmi dosegli čim večjo uveljavitev našega športa.

Plaketo SKGZ za uspešen dolgoletni strokovni doprinos k razvoju slovenskega kmetijstva na Tržaškem prejme MARIO GREGORIČ.

Mario Gregorič je kot vidni strokovnjak ter član številnih resornih komisij in omizij bistveno pripomogel k ohranjanju in razvoju kmetijskega sektorja, predvsem med Slovenci na Krasu. Z njegovim sodelovanjem pri številnih čezmejnih projektih je nastala vrsta prispevkov v publikacijah, katerih rdeča nit je bil poudarek na pomenu zemlje in kmetijstva pri družbenem in gospodarskem razvoju naše skupnosti.

Plaketo SKGZ za posebne zasluge pri ohranjanju in raziskovanju slovenske kulturne dediščine prejme VESNA GUŠTIN.

Vesna Guštin, velika poznavalka in raziskovalka kraške kulturne dediščine predvsem na področju kulinarike, je s svojim dolgoletnim delom bistveno pripomogla k ohranitvi in širitvi tega neprecenljivega bogastva naših prednikov. Svoje raziskave je strnila v tri knjige, ki so bile prevedene tudi v italijanščino. Izkazala se je tudi kot odlična organizatorka Kraške ohceti, največje kulturno-etnografske prireditve Slovencev v Italiji.

Plaketo SKGZ za dolgoletno uspešno ustvarjalno delo na likovnem področju prejme VLADIMIR KLANJŠČEK.

Vladimir Klanjšček, doma iz Števerjana, je eden najbolj razpoznavnih slovenskih slikarjev na Goriškem. S slikarstvom se je spogledoval že v mladih letih. Prvič je svoja dela predstavil v Trstu leta 1962. Od takrat je imel okrog osemdeset razstav, sodeloval pa je na več kot sto skupinskih razstavah in drugih slikarskih pobudah v Italiji, Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Večina njegovih del odraža navezanost na rodna Brda in Kras.

Plaketo SKGZ za dolgoletno delo in vodenje na mladinsko-vzgojnem področju na Tržaškem prejme DUŠAN KRIŽMAN.

Dušan Križman je od mladih let aktiven v raznih organizacijah na Goriškem in Tržaškem. Kar osemindvajset let je predsedoval odboru Združenja Slovenski dijaški dom Srečka Kosovela v Trstu, vrsto let je bil v odboru Narodne in študijske knjižnice ter Sklada Tončič. Tudi njegova dolgoletna poklicna pot je bila povezana z neprecenljivim delom pri vzgoji dijakov na slovenskih šolah v Italiji.

Plaketo SKGZ za uspešno raziskovanje kraške botanike in pomembno delo na športno-kulturnem področju na Tržaškem prejme MARINKA PERTOT.

Marinka Pertot je ugledna biologinja, botaničarka, mentorica in kulturno-športna delavka. Vse te pomembne nazive si je pridobila zaradi dolgoletnega uspešnega dela in vsestranskih zanimanj. Kot avtorica številnih strokovnih in znanstvenih del s področja botanike je bistveno doprinesla k poznavanju rastlinstva v naši deželi in predvsem na Krasu. Kot velika ljubiteljica planinstva že vrsto let predseduje Slovenskemu planinskemu društvu v Trstu.

Plaketo SKGZ za dolgoletno neutrudno delo na kulturnem in družbenem področju na Goriškem prejme EMIL TOMSIČ.

Emil Tomsič bo ostal zapisan v zgodovini kulturnega in družbenega dogajanja na Goriškem kot dolgoletni neutrudni delavec. Pri njem je rabe teh dveh pridevnikov še posebno upravičena, saj je s svojo vsakodnevno prisotnostjo in vztrajnostjo bistveno pripomogel k pestremu kulturnemu dogajanju, še zlasti v Sovodnjah. Navezanost na domači kraj in izredno zanimanje zanj je izkazal tudi kot večletni javni upravitelj in občinski svetnik.

Plaketo SKGZ za posebne zasluge pri kulturnem in družbenem preporodu v Benečiji prejme LUCIA TRUSGNACH.

Ime Lucie Trusgnach je nerazdružljivo povezano z narodnim in kulturnim preporodom, ki ga beneški Slovenci doživljajo od zadnje četrtine prejšnjega stoletja dalje. Že v mladih letih se je aktivno vključila v to zahtevno in neprecenljivo delo, pri čemer je z odločnim zoperstavljanjem asimilacijskim poskusom postala nepogrešljiv steber tamkajšnjega narodnega in kulturnega preporoda. Veliko truda je vložila v ureditev knjižnice Ivan Trinko v Čedadu, izkazala se je kot organizatorka številnih razstav in urednica publikacij, v prvi vrsti Trinkovega koledarja.

Plaketo SKGZ za dolgoletno uspešno delo na kmetijskem in družbeno-kulturnem področju prejme REMIGIO TULL.

Remigio Tull se je že v mladih letih posvetil kmetijstvu in z dolgoletnim trudom, vztrajnostjo in inovativnostjo veliko pripomogel k njegovemu razvoju ravno v miljskih hribih, ki so v preteklosti veljali za pepelko slovenstva. Svojo navezanost na slovensko zemljo je pokazal tudi z udejstvovanjem v številnih stanovskih in družbeno-kulturnih ustanovah in organizacijah na Tržaškem in v domačem kraju.

Plaketo SKGZ za inovativnost in pomemben doprinos k večji vidnosti slovenskega vinogradništva na mednarodni ravni prejme BENJAMIN ZIDARICH.

Benjamin Zidarich je navezanost na zemljo njegovih prednikov in ljubezen zanjo udejanjil z inovativnimi in premišljenimi koraki, ki so temeljili na pridelavi visokokakovostnega vina iz domorodnih sort našega Krasa. Njegova izbira se je izkazala za zelo uspešno, saj se je njegovo vino kmalu uveljavilo na mednarodnih trgih. Prejel je že številna priznanja in nagrade, med katerimi je prav gotovo izjemen dosežek tudi uspeh, ki ga je pred kratkim požel na milanskem nagrajevanju vin Best Italian Wine Awards, kjer se je njegova vitovska letnik 2012 znašla na prestižnem 36. mestu lestvice petdesetih najboljših vin v Italiji.

Plaketo SKGZ za uspešno dolgoletno delo in posebne zasluge pri nastanku organizirane košarkarske dejavnosti med Slovenci v Italiji prejme Košarkarski klub BOR.

Letošnja 50-letnica organizirane košarkarske dejavnosti med Slovenci v Italiji je prav gotovo pomemben mejnik, za katerega ima zasluge Košarkarski klub Bor iz Trsta. Slednji je zagotovo bil, vse od ustanovitve leta 1965, ko je svojo dejavnost začel kot sekcija istoimenskega združenja, izredno pomemben akter pri širitvi tega športa in združevanju naših mladih predvsem iz tržaškega mestnega središča.

Plaketo SKGZ za dolgoletno uspešno delo in doprinos na področju sociale in kulture prejme Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT.

Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT že skoraj štiri desetletja uspešno deluje v korist raznih socialnih stvarnosti v mestnih središčih in okolici, predvsem v Trstu. Njegovi programi so usmerjeni v skrb za dobro počutje pripadnikov srednje in starejše generacije, v znamenju vseživljenjske aktivnosti in medsebojnega druženja.

Andrea AVON
Posebno priznanje SKGZ za dragoceno vlogo, ki jo je odigral pri uveljavljanju večjezičnosti in uvajanju slovenščine na italijanskih tržaških šolah.

Alessandro GIACCHETTI
Posebno priznanje SKGZ za uveljavljanje zaščitnega zakona za slovensko manjšino.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst