fallback-thumbnail

Predstavniki tržaškega pokrajinskega vodstva pri repentabrskem županu Marku Pisaniju

Pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Ace Mermolja (spremljala sta ga organizacijski tajnik Marino Marsič in član pokrajinskega odbora Alan Oberdan) se je v prejšnjih dneh sestal z županom Občine Repentabor Markom Pisanijem in podžupanom Kazimirjem Cibijem. To je bilo zadnje srečanje z javnimi upravitelji in kot na prejšnjih sta bila na dnevnem redu uveljavljanje zaščitnega zakona in problematika teritorija. Župan je orisal delovanje občinske uprave, ki ima več skupnih točk s sosednjo Zgoniško občino, s katero jo vežejo nekatere skupne službe (tehnični urad, šolabus, ekonomski sektor, idr.). Občino sestavlja pretežno slovensko prebivalstvo (približno 75%), tako da je dvojezično poslovanje povsem normalno. Sožitje z italijansko govorečimi občani je zgledno, saj se veliko Italijanov aktivno vključuje v kulturne in športne organizacije. Občina veliko vlaga v obšolske dejavnosti, mladini nasploh posveča posebno pozornost in resurze. Odlično je tudi sodelovanje v čezmejnem merilu.

Glede dvojezičnosti pa je župan izpostavil problem dvojezičnih izkaznic, ki ustvarjajo imetnikom nevšečnosti zlasti v tujini zaradi različne barve izkaznice in izvirne napake pri oštevilčenju.

Občinska uprava pripravlja nov urbanistični načrt, ki bo ovrednotil tako arhitektonske značilnosti kraja kot tudi njegovo okolje, naravo in druge posebnosti. Župan Pisani je mnenja, da dodatni in invazivni posegi v naravo niso potrebni, v kolikor je na kraškem območju že veliko degradiranih objektov. Približno 85% občinskega teritorija spada v t.i. območja ZPS (Posebno zavarovano območje) in SIC (Območje pomembno za skupnost), ki zaradi strogih omejitev predstavljajo problem zlasti za kmete in živinorejce. S tem v zvezi je župan kot zanimivost omenil strelišče na P'ču, kjer pa je paradoksalno dovoljena vadba streljanja. Izrazito pereč problem predstavljajo Fernetiči. To območje upravljata namreč država (demanio) in družba ANAS. Ob padcu meje ter gradnji cest in infrastruktur predstavljajo Fernetiči kaotično vozlišče, kjer je otežkočen promet in ovirana uporabnost prostora. To ustvarja težave tamkajšnjim prebivalcem, njihovim gospodarskim dejavnostim in povzroča med njimi veliko nezadovoljstva. Župan je naglasil, da je o problemu večkrat obvestil pristojne oblasti, a doslej ni našel pravega sogovornika. Tudi župan Pisani je izrazil več pomislekov o morebitni ustanovitvi samostojne kraške občine.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst