Uprava Zgonik

Predstavniki SKGZ se sestali z upravitelji Občine Zgonik

Slovenska kulturno-gospodarska zveza si želi v tem mandatnem obdobju nadaljevati in nadgraditi sodelovanje z javnimi upravami. Dialog je namreč ključnega pomena za ozaveščanje pripadnikov skupnosti o pomenu uporabe slovenskega jezika ter o koriščenju vseh zakonskih pravic.

Četrto srečanje je potekalo na županstvu v Zgoniku v petek, 12. maja, ko so se predstavniki SKGZ srečali z upravitelji Občine Zgonik. Deželna predsednica Ksenija Dobrila, tajnik Kmečke zveze Erik Masten in Borut Sardoč za Slovensko deželno gospodarsko združenje so se soočili z županjo Monico Hrovatin, podžupanom Igorjem Černjavo in odbornikoma Martino Budin in Radom Miličem.

Pri krovni organizaciji se zavedajo težav, s katerimi se javne uprave spopadajo. Zaradi tega je deželna predsednica Dobrila podčrtala dejstvo, da sta dialog in sodelovanje bistvenega pomena.

Županja Hrovatin je orisala delovanje občinskega odbora in specifične značilnosti občinskega območja. Dotaknila se je predvsem teme javnih del in investicij, ki jih je občinska uprava naredila v zadnjem mandatu in tistih, ki so že v načrtu za prihodnja leta. Sardoč je poudaril, da je dolgoročno načrtovanje javnih del zelo pomembno tudi iz gospodarskega vidika. Odbornica Budin je poročala o šoli, vrtcu in kulturnih in športnih društvih, ki delujejo na območju občine. Na koncu sta se odbornik Milič in tajnik KZ Masten dotaknila še teme kmetijstva, s posebnim poudarkom na vinogradništvu v luči občinske Razstave vin.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst