SKGZ-Upravitelji-Zgonik_4.11.2019

Predstavniki SKGZ obiskali zgoniško občinsko upravo

»Pri načrtovanju nove reforme javnih uprav FJK, moramo biti Slovenci pozorni, da nastavimo že pri temeljih primerno obravnavo slovenske narodne skupnosti v Italiji.«

S to mislijo je županja Občine Zgonik Monika Hrovatin nagovorila predstavnike slovenskih ustanov v Italiji. Slovenska kulturno-gospodarska zveza s Kmečko zvezo in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem je namreč v ponedeljek nadaljevala niz srečanj z upravitelji občin v nekdanji tržaški pokrajini. Delegacijo so sestavljali deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila s pokrajinskim predsednikom Igorjem Tomasetigom ter sodelavcem Martinom Lissiachom ob direktorju SDGZ-ja Andreju Šiku in tajniku Kmečke zveze Eriku Mastenu. Poleg županje sta občinsko upravo predstavljala podžupan Igor Černjava in odbornica Martina Budin.

Beseda je tekla na številnih tematikah, od seveda gospodarstva in kmetijstva, do sociale in dvojezičnega poslovanja javne uprave, ki se prepričano vključuje v deželno mrežo slovenskega jezika. Poudarka je bila s strani gostov deležna predvsem želja po promociji prostora, tako s koriščenjem sredstev iz evropskih skladov, za kar si bo SDGZ ob tesnem sodelovanju in podpori SKGZ prizadevala tudi v naslednjem programskem obdobju, kot pri ustvarjanju osrednjega spletnega portala narodne skupnosti in priprave njenega logotipa, pri katerem je krovna organizacija dejavna v prvi osebi v sklopu Začasnega ciljnega združenja Projekt.

Občinski upravitelji so izpostavili težave, ki pestijo male občine, od kadrovske stiske do omejitve porabe sredstev. Pogled spomladi pomlajene uprave je pa optimističen, saj je gospodarski razvoj tako v Obrtni coni kot na Proseški postaji spodbuden. Z istim elanom se je uprava lotevala izziva turizma in splošnega razvoja prostora, pri čemer je računala, tako kot SKGZ in SDGZ, na sodelovanje z LAS-om Kras.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti