obisk-zupan-dolina

Predstavniki SKGZ, Kmečke zveze in SDGZ obiskali Občino Dolina

 

 

Člani vodstva Slovenske kulturno-gospodarske zveze so se s predstavnikoma Kmečke zveze in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja  srečali z županom in upravitelji Občine Dolina. SKGZ je med programske smernice novega mandatnega obdobja uvrstila tudi upravljanje prostora, saj je povezanost članov skupnosti v prostoru, na katerem živi, ključnega pomena za razvoj Slovencev v Italiji. Ob tem je pomembno tudi usmerjanje in povezovanje številnih subjektov naše narodne skupnosti, ki na različnih področjih upravljajo geografski prostor, na katerem je naseljena slovenska narodna skupnost v Italiji. Dialog med civilno družbo in javnimi upravami je ključnega pomena tudi v okviru ozaveščanja pripadnikov skupnosti o pomenu uporabe slovenskega jezika ter o koriščenju vseh zakonskih pravic, ki jamčijo uporabo slovenščine v javnosti.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je orisala poslanstvo SKGZ, ki si prizadeva za povezovanje skupnosti in njenih akterjev s ciljem, da se postopoma gradi medsebojno zaupanje. Poudarila je pomen sodelovanja na kmetijskem in gospodarskem področju, pa tudi v kulturi, sociali in zdravstvu.

Dolinski župan Sandy Klun je natančno predstavil smernice delovanja občinskega odbora in specifične značilnosti občinskega območja. Velike pozornosti je bila deležna tudi uporaba slovenskega jezika, tudi v povezavi s centralnim uradom za slovenski jezik pri Deželi FJK in orodij, ki jih ta ponuja, ter drugih ponudnikov storitev na tem področju, kot je Slovenski raziskovalni inštitut.

Edi Bukavec je v imenu Kmečke zveze izpostavil potrebo po obvarovanju kmetijskih območij in obnovi protokola za kmetijstvo, za kar bi se morala zavzeti celotna skupnost. Ravnatelj SDGZ Andrej Šik pa je poudaril potrebo po redni izmenjavi informacij in predlagal sestanek občinske uprave s podjetniki – člani stanovske organizacije, ki delujejo v dolinski občini. Obžaloval je tudi, da v ustanavljanju nove ustanove EZIT so bili Slovenci prezrti.

Srečanja so se udeležili tudi Martin Lissiach in Marino Marsič (SKGZ) ter dolinski občinski odborniki Goran Čuk, Franka Žerjal, Davide Štokovac, Antonio Ghersinich in Elisabetta Sormani. V naslednjih tednih bodo potekala podobna srečanja tudi na ostalih občinah. Njihov cilj je ustvariti usklajeno mrežo akterjev: civilne družbe, javnih uprav in gospodarstva.

 

Trst, 5. septembra 2019

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte