5555cbd1c626d.JPEG

Predstavniki SKGZ in SSO v Državnem zboru

Predsednik Državnega zbora Milan Brglez je včeraj sprejel predstavnike Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Sestanek se je pričel z uvodno predstavitvijo stanja, ki ga je podal Walter Bandelj, sredi aprila novoizvoljeni predsednik SSO. V nadaljevanju je predsednik SKGZ Rudi Pavšič izpostavil pomen krepitve odnosov med Slovenijo in Italijo, ki je pripomogla tudi k izboljšanju položaja slovenske manjšine v Italiji.
Kot je dejal Pavšič, ni dovolj, da imamo ustrezne zakone, pomembno je, da obstaja pozitivno vzdušje, na osnovi katerega se zakoni uresničujejo. Poudaril je, da je potrebno nadaljevati s sodelovanjem in povezovanjem v evropskem duhu in ustvariti novo kakovost odnosov med Slovenci z obeh strani meje, še posebej med mladimi. Opozoril je, da imajo Slovenci, ki živijo v obmejnem območju, premalo stikov drug z drugim in da med njimi manjka zavesti o tem, da živijo v skupnem jezikovnem in kulturnem prostoru.
Riccardo Ruttar je izpostavil problem obstoja slovenske skupnosti v Benečiji, saj se prebivalstvo stara, mladi pa se množično izseljujejo iz gorskih predelov. S podobno situacijo se srečuje tudi slovenska manjšina v Reziji, pri čemer pa je Luigia Negro izpostavila nekaj pozitivnih premikov, kot so obnova dvojezične šole v Špetru s finančnimi sredstvi s strani Italije, uspešno pridobivanje sredstev za projekte iz evropskih skladov in razvoj kulturnega turizma, h kateremu bo še pripomogla ureditev Rezijanske hiše v Stolbici. Kot je dejala, v Reziji beležijo velik obisk turistov iz Slovenije, kar je svojevrsten način za učenje slovenskega jezika; predstavniki slovenske manjšine namreč opažajo, da kakovost znanja slovenščine med pripadniki narodne skupnosti pada, čeprav se vpis v dvojezične šole povečuje.
Sogovorniki so kot morebiten negativen korak za manjšino ocenili predvideno reformo lokalnih uprav v Furlaniji Julijski Krajini, ki manjšim občinam, kamor sodi večina občin s slovenskim prebivalstvom, nalaga, da se povežejo v medobčinske unije. Prav tako so opozorili na poskuse nekaterih županov, da bi preprečili povezavo narečij, ki jih govorijo Slovenci v Reziji in Benečiji, s slovenščino. Zavzeli so se, da bi se v italijanskem zakonu o medijih sistemsko uredilo financiranje slovenskega časopisa Primorski dnevnik, ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja ter izpostavili tudi pomen prisotnosti predstavnikov slovenskih oblasti na območju, kjer prihaja do problemov, za njihovo ureditev.
Predsednika Brgleza veseli, da manjšina v Italiji deluje tako koherentno ter izrazil nadaljnjo trdno podporo Slovenije pri njeni manjšine. Poudaril je, da je vsaka narodna skupnost v zamejstvu specifična in da jo mora matična država v tem tudi podpirati, in sicer na način, kot to želi posamezna skupnost, ne pa pričakovati, da se bo manjšina podrejala pričakovanjem matične države. Brglez je izrazil mnenje, da bo ob reformi lokalnih uprav v Italiji potrebno najti alternativne oblike organiziranja manjšine ter še dejal, da je za korist manjšine ključno vzdrževanje dialoga na vseh ravneh. Na pogovoru je sodeloval tudi predsednik parlamentarne Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu Ivan Hršak.
(Primorski dnevnik, 15. maja 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti