5739ad9e87354.JPEG

Predstavniki pravno posvetovalne delavnice SKGZ v Narodnem domu

Nadaljuje se prizadevanje pravno posvetovalne delavnice SKGZ, da bi se v udejanjila dodatna pridobitev prostorov v tržaškem Narodnem domu v Ul. Filzi, kjer v levem predelu pritličja že deluje mladinski odsek Narodne in študijske knjižnice. V tem smislu se je vodja delavnice Livio Semolič že večkrat soočal z rektorjem Tržaške univerze Mauriziom Fermeglio, najnovejše snidenje pa je bilo te dni v sami stavbi v Ul. Filzi, kjer je rektor organiziral ogled prostorov. Srečanja so se udeležili tudi odgovorni za prostorsko problematiko tržaške univerze prof. Giovanni Fraziano, načelnica fakultete za tolmače in prevajalce prof. Lorenza Rega, prof. Franco Crevatin, koordinator pravne posvetovalnice Martin Lissiach, član vodstva Glasbene Matice Igor Kocijančič in ravnateljica Narodne in študijske knjižnice Luisa Gergolet.
Rektor Fermeglia je uvodoma potrdil pripravljenost, ki jo je izrazil tudi na seji paritetnega odbora, da se ugodi načelom 19. člena zaščitnega zakona in uresniči namembnost Narodnega doma v smislu omenjene norme. Istočasno pa je izpostavil potrebo, da se dobi alternativni sedež za univerzitetne oddelke, ki danes domujejo v ul. Filzi, kar je po njegovem mnenju povsem uresničljivo predvsem ob podpori javnih uprav. Fermeglia je dejal, da sam razume velik simbolni naboj, ki ga predstavlja Narodni dom za tržaške Slovence. V prvem, prehodnem obdobju pa bi lahko že prišlo v dokaj kratkem času do določenih pridobitev za Nšk, saj se prav v pritličju doma odpira možnost izpraznitve nekaterih večjih sob, ki bi lahko povsem ustrezale potrebam delovanja Narodne in študijske knjižnice. To bi bil lep dosežek, s katerim bi knjižnica lahko dodatno oplemenitila svojo dejavnost v samem mestnem središču.
Nadalje so si udeleženci srečanja ogledali zadnje nadstropje, za katero je načeloma izrazila svoje zanimanje Glasbena matica, v kolikor bo seveda na razpolago in se bo seveda izkazalo za primerno za glasbeno dejavnost. Tu je sicer zadeva nekoliko bolj kompleksna, saj bo morala univerza še dodatno preveriti določene oblike porazdelitve prostorov in organizacijo dejavnosti, vsekakor pa bi lahko prišlo tudi v tem primeru do določenih ugodnih razpletov.
Glavni cilj srečanja pa je bil vsekakor v tem, da je prišlo do neposrednega soočanja in konkretnega ogleda prostorov v Narodnem domu, ki bodo lahko v kratkem na razpolago za dejavnosti slovenskih kulturnih ustanov. Spodbudna je bila predvsem informacija glede možnosti širitve dejavnosti NŠK v pritličju, prav tako pa se je izkazal kot zelo dragocen daljši pogovor med sodelujočimi na ogledu, kjer je prišla do izraza velika volja do sodelovanja in posebno sozvočje glede končne namembnosti celotne stavbe. In prav na podlagi izražene želje, da postane Narodni dom v Ul. Filzi dom Slovencev in dom vseh tržaški kultur v smislu simbola sožitja, je bila poudarjena potreba, da pride do skupnega naprezanja v odnosu do javnih uprav za dokončno rešitev tega problema. Verjamemo, je ob koncu srečanje poudaril rektor Fermeglia, da bo to pomenilo veliko pridobitev za celotni Trst in zato je odgovornost vseh institucionalnih sogovornikov, da nam pomagajo čim prej doseči zastavljeni cilj. Ob zaključku je vodja pravno posvetovalne delavnice SKGZ Livio Semolič izrazil prepričanje, da bomo lahko kos tej zahtevni nalogi predvsem zato, ker Trst doživlja v tem času preporod in veliki izzivi niso več breme, pač pa postajajo prava priložnost razvoja. Tudi Narodni dom v mestnem središču predstavlja prav to: priložnost razvoja za mesto Trst, je ocenil.
(Primorski dnevnik, 15. maja 2016)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst