fallback-thumbnail

Predstavitev zbornika ob zaključku evropskega projekta Sapeva v Piranu

Italijanska Unija in Slovenska kulturno-gospodarska zveza bosta v ponedeljek, 9. junija 2008, ob 19.00 uri predstavili v prostorih Skupnosti Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran (Kajuhova ulica 12) zbornik "Vloga manjšin v Evropi". Publikacija je nastala kot zaključek evropskega projekta SAPEVA, ki so ga izpeljale krovne organizacije italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske v Italiji.

Projekt je zaobjel študije in srečanja na različnih področjih, ki so pomembna za manjšine. V teku leta so se strokovnjaki, politiki ter kulturni, gospodarski, športni in drugi operaterji srečevali na plenarnih zasedanjih, v komisijah in na javnih srečanjih. Nabralo se je veliko gradiva, ki je sedaj zaobjeto v zborniku, torej knjigi, ki bo omogočala bralcem, da se seznanijo z opravljenim delom, s problemi in z raznimi stališči ter predlogi.

Na ponedeljkovi predstavitvi zbornika bodo spregovorili predsednik Izvršilnega odbora Italijanske unije, Maurizio Tremul, Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Flavio Forlani, predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in Drago Štoka, predsednik Sveta slovenskih organizacij.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst