fallback-thumbnail

Predstavitev knjige Afera TKB

V petek, 19. januarja 2007 bo ob 17.30 v Narodnem domu v Trstu (Ul. Filzi 14) predstavitev knjige Afera TKB-Kako so nas normalizirali. Osrednja prispevka sta v knjigi prispevala novinar Stojan Spetič in bančni strokovnjak Albano Pellarini. Uvodno misel je napisal znani goriški odvetnik Nereo Battello, ki je bil med procesom TKB branilec obtožene stranke, zaključno misel pa podaja javni tožilec v aferi TKB Raffaele Tito. Knjigo je založilo Založništvo tržaškega tiska s pokroviteljstvom Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Knjiga Afera TKB je v bistvu prvi časovno in drugače dovolj odmaknjen zapis o dogodku, ki je močno odmeval v slovenski manjšini. Bil je nekaka prelomnica, na katero je prav, da se povrnemo z izraziteje študijskimi elementi. Tako je Albano Pellarini s finančno-administrativnega vidika uokviril slovensko banko v zgodovinski kontekst, nato pa opravil tako finančno analizo zavoda kot pregled upravnega in pravnega dogajanja, ki je privedlo do dveh inšpekcij TKB, do prihoda v banko zavoda Banca popolare di Brescia in nato do komisarske uprave in likvidacije. Pellarini vključuje v svojo analizo tudi inšpekcijo in naknadno komisarsko upravo Kmečke banke v Gorici. Stojan Spetič v knjigi dopolnjuje bolj tehnične aspekte z analizo takratnega zgodovinskega in političnega trenutka, ki je kot vrtinec zajel tudi slovensko manjšino in privedel do ukinitve njenega gospodarskega jedra. Javni tožilec Raffaele Tito v krajšem zapisku oriše objektivno pravno sliko dogajanja, kjer je bil neposredno udeležen, istočasno pa poda nekaj bolj osebnih informacij o začetku afere in o tem, kako jo je doživljal kot tožilec, ki se je dejansko znašel pred problemom širokih razsežnosti, ki so se mu odkrivale med potekom raziskave. Tito zanika teze o krajah in podobnih zadevah. Odvetnik Battello v svojem uvodu ugotavlja, da je bila to zgodba napisana že pred začetkom. Knjiga seveda ne obravnava vsega, kar se je pred desetimi in več leti dogajalo. Je pa nedvomno izhodišče in dokument za tiste, ki se bodo ukvarjali s problemom, ki je v teh naglih časih skoraj polpreteklost, čeprav je gospodarsko obubožanje slovenske manjšine dejstvo, ki ima še vedno močan upliv na vse aspekte delovanja Slovencev v Italiji.

 

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte