vabilo-hrovatin-TD

Predstavitev Centralnega urada za slovenski jezik

 

 

Služba Zajezik, ki sta jo skupaj ustanovili krovni organizaciji Slovencev v Italiji SKGZ in SSO, začenja danes, ob 18.30 v Trgovskem domu v Gorici niz javnih srečanj, na katerih bodo javnosti predstavili novonastali deželni urad za izvajanje 8. člena zaščitnega zakona 38/2001. Centralni urad za slovenski jezik, ki ga vodi Erika Hrovatin, deluje v polni sestavi od leta 2018 in skrbi za vodenje in usklajevanje aktivnosti za rabo slovenskega jezika v javni upravi, da bi pripadnikom slovenske narodne skupnosti v Italiji zagotovili možnost rabe svojega jezika v odnosu do krajevne uprave. Urad usmerja delovanje mreže za slovenski jezik v javni upravi Furlanije Julijske krajine, h kateri lahko javne uprave in koncesionarji javnih storitev, ki se nahajajo na območju poselitve slovenske narodne skupnosti v Italiji, prostovoljno pristopijo s sklenitvijo sporazumov.

S pristopom k mreži lahko javne uprave koristijo večletne prispevke za izvajanje aktivnosti in storitev jezikovnih točk, ki zajemajo zunanje in zaledno poslovanje v slovenščini, prevajanje besedil, povezanih z rednim institucionalnim delovanjem sodelujočih uprav, tolmačenje za člane izvoljenih in drugih organov javnih uprav, ki želijo uporabljati slovenščino pri teh dejavnostih, in sicer z zaposlitvijo osebja ali oddajanjem storitev zunanjim izvajalcem. Javne uprave in koncesionarji javnih storitev z območja, na katerem je zgodovinsko prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, lahko tudi brez pristopa k mreži zaprosijo za prispevke za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi na podlagi projektov, za katere se vsako leto objavijo posebni razpisi. Urad se ukvarja med drugim z normiranjem upravno-pravne terminologije in jezikovno standardizacijo na področju javne uprave. V ta namen je bila ustanovljena posebna delovna skupina, ki bo skrbela za terminološko normiranje spornejših terminov. V delovni skupini sodelujejo poleg koordinatorke Matejke Grgič (Slovenski raziskovalni inštitut – Slori) in prevajalk Centralnega urada (Fedre Paclich, Laure Sgubin, Tanje Sternad in Aleksandre Velise) še stiri zunanji strokovnjaki: Aleš Kapun, tržaški odvetnik, doktor znanosti iz kazenskega prava in namestnik občinskega sekretarja v Dolini, Alenka Kocbek, strokovnjakinja za prevajanje pravnih besedil, sodna tolmačka in izredna profesorica na Univerzi na Primorskem, Rajko Pirnat, ugledni slovenski pravni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in predstojnik Katedre za upravno pravo na Univerzi v Ljubljani, in Luigi Varanelli, odvetnik v Ljubljani, ki je po diplomi iz prava v Trstu doktoriral iz pravnih znanosti v Ljubljani.

Urad vodi aktivnosti jezikovnega izobraževanja za zaposlene, ki poslujejo v slovenščini v okviru deželne uprave in drugih lokalnih uprav, z organizacijo tečajev slovenščine za javne uslužbence in ob tem sodeluje tudi z različnimi ustanovami in organizacijami na deželnem območju na podlagi posebnih sporazumov o sodelovanju, med katerimi gre omeniti Slori in Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu (IUSLIT).

Današnje srečanje v Trgovskem domu je odprto javnosti. Udeleženci se bodo lahko bolje seznanili s konkretnim delovanjem urada in z vsemi storitvami, ki jih zagotavlja.

 

Gorica, 19. februar 2019

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst