56fb8e1531cef

Predstavitev brošure Zaščiteni!? goriškim višješolcem

Cilj čezmejnega projekta LEX, ki je potekal od leta 2011 do leta 2014, je bil združiti poglede na izvajanje zaščitne zakonodaje za slovensko narodnostno skupnost v Italiji in za italijansko manjšino v Sloveniji ter začrtati skupne poglede na razvoj zaščite. Njegov vodilni partner je bila Slovenska kulturno-gospodarska zveza, prvi partner pa Italijanska unija.
V okviru projekta je nastala priročna publikacija, ki je namenjena širši populaciji, še zlasti pa mladini. Njen naslov se glasi Zaščiteni!? oziroma Tutelati!? in jo je uredil mladi pravnik iz Gorice David Sanzin. Dvojezična publikacija sintetično obravnava vsa poglavja zgodovinskega razvoja pojma zaščite na svetovni, mednarodni, evropski in državni ravni ter opisuje trenutno stanje tako zaščitne zakonodaje kot njenega izvajanja na sosednjih območjih v Italiji in Sloveniji.
Sredi prejšnjega tedna je predstavitev priročnika potekala pred dijaki tehničnih zavodov slovenskega višješolskega centra v Puccinijevi ulici v Gorici. Dogodek je vodil koordinator projekta LEX, Martin Lissiach. Predstavitev je bila vključena v šolsko zborovanje in se je je udeležilo približno šestdeset dijakov.
Predavatelj je s pomočjo računalniške prezentacije prikazal prisotnim vsebino priročnika. Uvodoma je tekla beseda o bolj abstraktnih pojmih človekovih pravic in o potrebi, da te pravice obstajajo in da so primerno zaščitene. V drugem delu pa je predavanje zaobjelo tako listine Organizacije Združenih narodov, ki so definirale, kaj manjšine pravzaprav so, kot tudi dokumente, ki predvidevajo njihovo zaščito. Predavatelj se je v nadaljevanju zaustavil tudi na evropski ravni, povedal je o delovanju Sveta Evrope in drugih evropskih institucij, ki v svojih listinah predvidevajo zaščito manjšin. Pogovor je zaobjel še primerjavo zaščite manjšin v Italiji in Sloveniji ter jamstva, ki so s tem v zvezi zapisana v ustavah obeh držav. Poseben poudarek je bil seveda namenjen italijanski zakonodaji ter zaščitnima zakonoma 482/1999 in 38/2001. Ob zaključku predavanja je vsak dijak prejel izvod publikacije v upanju, da bo segal po njej. Dogodek na goriški šoli so organizirali v okviru niza predstavitev, ki se je začel na liceju A.M. Slomšek v Trstu in se nadaljeval na tamkajšnjem liceju France Prešeren.
(Primorski dnevnik, 26. marca 2016)

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!