predstavitev-brosure-katoliska

Predstavitev brošure SKGZ-SSO: za trijezičnim izdajateljskim podvigom stojita krovni organizaciji

 

 

O sebi zase in za druge

Mi, Slovenci v Italiji je naslov knjige, s katero je javnost sicer informativno že seznanjena in sta jo izdali Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Predstavila naj bi slovensko narodno skupnost v Italiji širokemu, zlasti italijanskemu prostoru v ustreznem jeziku, sicer pa je enakopravno zastopan tudi angleški prevod. V naslovu je slutiti zanosno trkanje na prsi za vse tisto, kar smo Slovenci sposobni pokazati, organizirati, ustvarjati in doseči. Besedila in zlasti slikovno gradivo to potrjujejo, ko v osmih razdelkih členovito prikazujejo naselitveno območje, zgodovinsko prisotnost, jezikovni položaj, zaščitne določbe, izobraževanje, družbeno in politično predstavništvo, institucije, organizacije in združevanje ter tisk, radio in televizijsko poročanje.

V Gorici je predstavitev potekala včeraj v Galeriji Ars nad Katoliško knjigarno ob prisotnosti predsednice in predsednika krovnih organizacij, Ksenije Dobrila (SKGZ) in Walterja Bandlja (SSO). Za predavateljsko mizo sta od avtorjev sedela še Julijan Čavdek (SSO) in Martin Lissiach (SKGZ). Njihova izvajanja je poslušalo dvanajst oseb, med njimi trije časnikarji. Povabljeno občinsko upravo je zastopal podžupan Stefano Ceretta.

Po vrsti so gostitelji seznanili prisotne z izhodišči in zasnovo celotnega publicističnega projekta, iz katerega je razvidna usklajenost izborne in množične dejavnosti okrog 320 organizacij, društev, godb, pevskih zborov, gledaliških skupin, ustanov in zvez. Omenili so zgodovinske izvore, sedanji prerez stanja in namene, želje za prihodnost. Zamisel je nastala med obiskom slovenskih predstavnikov iz Italije pri nemško govoreči skupnosti v Bocnu, kjer so spoznali gradivo, ki ga premorejo v razpoznavne namene. Predsednika SKGZ in SSO sta se dogovorila za skupno predstavitev in s sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori) se je namen uresničil. Omeniti gre tudi skupino fotografov, ki so publikacijo opremili z umetniškimi posnetki, prevajalki, lektorice in oblikovalce ter tiskarno Grafica Goriziana, ki je celotno gradivo natisnila na 104 straneh velikega obsega. Besedila naj služijo tudi kot vabilo in izziv za poglabljanje obravnavanih vsebin iz drugih podrobnejših virov. Precej podobno gradivo je pred poldrugim desetletjem sestavila Vida Valenčič, oblikoval pa Aleš Waltritsch po smernicah tudi tedaj Slorija, kar pa je že zdavnaj pošlo. Podžupan je med vljudnostnim pozdravom poudaril, kako pomembno je takšno pričevanje, ki ni le ogledalo za samo manjšinsko skupnost, temveč je vir spoznanj za državljane italijanskega jezika, ki nimajo pogostnega vpogleda v življenje slovenske narodne skupnosti. Knjigo so že predstavili v italijanskem senatu, sledila bo predstavitev v Ljubljani in drugod, ne nazadnje tudi na sedežih turističnih agencij. (ar)

 

Primorski dnevnik, 4. april 2019

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti