Mario-Draghi

Predsednika SKGZ in SSO pisala predsedniku vlade Mariu Draghiju

Predsednika SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, sta novemu predsedniku italijanske vlade posredovala dopis, v katerem mu čestitata ob imenovanju in ga opozarjata na odprta vprašanja, ki se tičejo slovneske narodne skupnosti v Italiji. Dopisa sta posredovala tudi ministru za šolstvo Patriziu Bianchiju ter ministrici za deželne zadeve in lokalno samoupravo Mariastelli Gelmini.

 

Spoštovani gospod predsednik,

dovolite, da Vam v imenu slovenske narodne skupnosti iz Furlanije Julijske krajine, katere izraz sta krovni organizaciji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, izrečeva čestitke ob imenovanju za predsednika italijanske Vlade in Vam zaželiva uspešno delo.

Slovenci v Italiji smo zakonsko zaščiteni na državni in deželni ravni, o zaščiti pa jasno govorijo tudi mednarodne pogodbe in evropski dokumenti. Zakonska določila so izredna predpostavka za ohranitev in razvoj slovenske manjšine, ki je zgodovinsko prisotna v deželi Furlaniji Julijski krajini vzdolž državne meje s Slovenijo.

Kot je poudarila senatorka Tatjana Rojc v svojem posegu v senatu dne 17. februarja pred glasovanjem zaupnice novi vladi, želimo poudariti, da po dvajsetih letih od njegovega sprejetja so nekateri členi zaščitnega zakona št. 38/01 niso še udejanjeni. Med temi ni še zaključen postopek vrnitve Narodnega doma v Trstu, ki sta ga formalizirala preteklega 13. julija predsednika Republike Italije Sergio Mattarella in Republike Slovenije Borut Pahor. Prepričani smo, da se bo Vaša vlada odločno zavzela za rešitev tega in drugih odprtih vprašanj slovenske manjšine.

Naša skupnost je celovito organizirana in to v vseh segmentih družbenega življenja: od šolstva do kulture, športa, gospodarstva, medijev in drugih dejavnostih, ki predstavljajo steber življenja in dela nad 300 ustanov, organizacij in društev, ki skrbijo za ohranjanje našega jezika. Prav tako pa je naloga javne uprave, da v svojem institucionalnem delovanju spoštuje slovenski jezik na ozemlju kjer je prisotna slovenska manjšina.

Naša naloga je tudi, da prispevamo k izboljšanju institucionalnih odnosov med Italijo in Slovenijo, saj so dobri bilateralni odnosi jamstvo za obe manjšini, ki živijo v tem širokem obmejnem pasu, italijanske v Istri in slovenske v Furlaniji Julijski krajini. Dolgoletno intenzivno sodelovanje obeh narodnih skupnosti se je v zadnjih letih dodatno okrepilo s skupnimi evropskimi projekti.

Še enkrat Vam želiva uspešno delo in Vam pošiljava odlične pozdrave,

 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!