fallback-thumbnail

Predsednika Pavšič in Štoka pri deželnem odborniku Molinaru

Predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Rudi Pavšič in Drago Štoka, sta bila na obisku pri deželnem odborniku za kulturne in manjšinske dejavnosti Robertu Molinaru. Na srečanju so posebej izpostavili prostorske težave dvojezične šole v Špetru, vprašanje vidljivosti slovenskih programov RAI in slovenske nacionalne televizije na celotnem manjšinskem teritoriju ter problematiko sistemskega financiranja manjšine. Predsednika krovnih organizacij sta izrazila podporo in zahvalo deželnemu oborniku za njegovo jasno stališče o bodočnosti dvojezične šole, ki mora ostati skupaj in v Špetru. Takšno je tudi stališče predstavnikov manjšine, ki ga je podprlo samo Skupno zastopstvo na srečanju v Benečiji. Z odbornikom Molinarom sta Štoka in Pavšič ocenila konkretne možnosti za najbolj primerno prostorsko rešitev beneške šole, ki bi lahko svojo novo lokacijo našla v dijaškem zavodu Paolo Diacono. Glede tega je bil odbornik mnenja, da se mora prvenstveno izreči Špetrska občina, Dežela FJK pa naj bi bila pripravljena finančno priskočiti na pomoč. Odbornik Molinaro je predsednika SKGZ in SSO seznanil s shemo pogodbe med ministrstvom za ekonomski razvoj in RAI za triletje 2010-2012, ki ga je vlada februarja letos posredovala obema vejama parlamenta v odobritev. V tem predlogu naj bi Dežela FJK dobila pristojnosti za rešitev vprašanja vidljivosti slovenskih programov RAI na celotnem manjšinskem teritoriju. Vladna shema obravnava tudi problematiko vidljivosti ljubljanske državne televizije v manjšinskem prostoru, kot izhaja iz zakona 103 iz leta 1975. Molinaro je bil mnenja, da se bo z novo tehnologijo dalo ugodno rešiti oba problema. Predsednika krovnih organizacij sta na predlog samega odbornika sprejela pobudo, da bosta skupaj z ostalimi člani deželne posvetovalne komisije ponudila predlog sprememb zdajšnjega sistema financiranja manjšinskih organizacij iz zaščitnega zakona. Molinaro je mnenja, da je treba posebej poiskati primernejšo in bolj racionalno rešitev za tiste sredine, ki dobivajo zelo nizke prispevke in jih je iz leta v leto vedno več. Predsednika krovnih organizacij Štoka in Pavšič ter deželni odbornik Molinaro, ki je na tem srečanju pokazal veliko senzibilnost za vsa izpostavljena vprašanja, so posebej obravnavali žgočo tematiko državnih fondov in dejstvo, da je za prihodnje leto predviden še hujši rez, ki bo presegel 40 odstotkov zdajšnjih finančnih dotacij za manjšinske organizacije in ustanove. Predsednika krovnih organizacij sta bila mnenja, da je treba poiskati sistemsko rešitev in v tem smislu zaprosila tudi konkretno posredovanje Dežele FJK pri rimski vladi.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti