fallback-thumbnail

Predsednika Pavšič in Štoka obsodila skrunitev spomenika bazoviških junakov

V zvezi s ponovno skrunitvijo spomenika bazoviškim junakom sta predsednika SKGZ in SSO Rudi Pavšič in Drago Štoka posredovala tisku in javnosti skupno izjavo, v kateri izražata vso svojo zaskrbljenost nad takim barbarskim dejanjem in zahtevata, da pristojne oblasti avtorje podlega početja čimprej izsledijo in jih postavijo pred sodišče. Žal se v zadnjih časih takšna vandalska dejanja zelo širijo, podčrtujeta predsednika krovnih organizacij, zato morajo pristojne oblasti priti storilcem takih dejanj na sled. Ljudi, ki skušajo s svojimi provokacijami zadnje čase motiti miren dialog, ki se je ustvaril pri demokratičnem obmejnem prebivalstvu, je treba nujno izolirati. Predsednika krovnih organizacij pozivata obenem pristojne oblasti v republiki Sloveniji, da skrbno sledijo vsem takim početjem rasističnega in revanšističnega kova ob meji, da intervenirajo na pristojnih evropskih forumih in do italijanske vlade, ki mora s svoje strani storiti vse, kar je v njeni moči, da prepreči taka barbarska dejanja, storilce odkrije in jih za svoja dejanja tudi primerno kaznuje, zaključujeta svojo tiskovno poročilo predsednika krovnih organizacij, netilce sovraštva ob meji pa takoj izolirajo.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti