584fb801e504f

Predsednika krovnih pisala predsednici FJK Debori Serracchiani

Deželna uprava je na svoji spletni strani napovedala razpis za zaposlitev dveh upravnih in gospodarskih asistentov v uradu za zemljiško knjigo. V šestem členu (tretji odstavek) razpisa je pri predmetih in izpitnih preizkušnjah navedena zahteva po znanju angleškega in nemškega jezika. To je spodbudilo protest Rudija Pavšiča in Walterja Bandlja, predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ki sta v zvezi z razpisom pisala predsednici Dežele Debori Serracchiani. Pismo sta v vednost poslala deželnima svetnikoma Igorju Gabrovcu in Stefanu Ukmarju ter Kseniji Dobrila, predsednici paritetnega odbora za slovensko manjšino.
»Furlanija-Julijska krajina je avtonomna dežela tudi zaradi navzočnosti slovenske narodne skupnosti, ki je avtohotni odraz deželne stvarnosti, v katero je globoko zakoreninjena. Zaradi tega ne moremo razumeti zakaj omenjeni razpis za zemljiško knjigo zahteva znanje angleščine in nemščine, ne pa tudi možnosti, da udeleženci natečaja izberejo slovenski jezik. S tem bi nedvomno zajamčili jezikovno raznolikost, ki predstavlja veliko bogastvo za FJK,« sta v pismu predsednici Serracchiani zapisala Bandelj in Pavšič.
Podoben, čeprav ne enak primer, se je pred kratkim zgodil z razpisom zdravstvene ustanove za zaposlitev 173 bolničark in bolničarjev. V razpisnih pogojih ni bilo upoštevano znanje slovenščine, ki je bila formalno postavljena na raven tujih jezikov. Na to je pristojno deželno odbornico Mario Sandro Santoro opozoril deželni svetnik Igor Gabrovec. Podpredsednik deželnega sveta in zastopnik Slovenske skupnosti je od odbornice zaman zahteval nov razpis za bolničarje, »ki bi slovenščino ne postavil na nivo tujih jezikov«.
Odbornica je Gabrovcu pojasnila, da zdravstvena ustanova pri razpisih za novo osebje ni po zakonu dolžna sestavljati lestvic na podlagi znanja slovenščine. Ob tem je pripomnila, da bo Dežela vseeno omogočila pripadnikom slovenske manjšine, da v bolnišnicah in zdravstvenih ambulantah izkoristijo znanje slovenskega jezika.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte