fallback-thumbnail

Predsednik tržaškega odbora SKGZ obiskal županjo Občine Dolina Fulvio Premolin

V sklopu priprav na pokrajinski in deželni kongres SKGZ je včeraj dopoldne pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Igor Gabrovec obiskal dolinsko županjo Fulvio Premolin. Na dnevnem redu pogovora so bila številna odprta vprašanja, ki zadevajo tako slovensko manjšino na Tržaškem kot tudi specifične tematike, ki so izraz dolinske stvarnosti. Govor je bil o posegih na teritoriju, ki nikakor ne morejo in ne smejo izključiti krajevnih skupnosti, začenši z župani, od odločitev. Pri tem je bil mišljen predvsem pravilnik za naravni rezervat doline Glinščice, isto pa velja tudi za zarisovanje t.i. “evropskih zaščitenih območij” in pripravo novega Deželnega teritorialnega načrta. O problemu izvajanja 21. člena zaščitnega zakona bo govor na srečanju z deželnimi svetovalci, župani ter Kmečko zvezo in SDGZ, ki sta ga skupaj sklicali krovni organizaciji SKGZ in SSO v torek, 14. marca, popoldne v Trstu. Tako kot že zgoniškemu županu je tržaški predsednik SKGZ tudi Premolinovi predočil vprašanje dvojezičnih izkaznic, ki so na sicer dvojezičnih obrazcih praviloma izpolnjene v izključno italijanskem jeziku. Dolinska županja je zagotovila, da vprašanju pozorno sledi in se je tudi obvezala, da bo že v kratkem v dogovoru z ostalimi zainteresiranimi župani poiskala primerno rešitev. Dejstvo, da Občina Gorica že izdaja popolnoma dvojezične izkaznice, je dokaz, da je problem le tehnične narave in kot tak tudi absolutno rešljiv. Pomanjkanje novih profilov občinskih tajnikov povzroča velike težave vsem našim občinam, kar je prišlo do izraza tudi na sestanku na dolinskem županstvu. Dodatne težave predstavlja dejstvo, da je zaradi vsedržavnih varčevalnih ukrepov dejansko onemogočena okrepitev občinskih pisarn s potrebnimi strokovnimi profili. To velja paradoksalno tudi za uprave, ki bi si spričo uravnovešene bilance lahko privoščile nove funkcionarje. Na obe vprašanji lahko odgovori Dežela, ki ima tudi na tem področju zadostne zakonodajne pristojnosti. Tržaški predsednik SKGZ Igor Gabrovec je županji Premolinovi zagotovil vso podporo in pozornost, ki jo krovna organizacija namenja krajevnim upraviteljem. V kratkem se bo Gabrovec sestal še z repentabrskim županom Aleksijem Križmanom. V sklopu priprav na kongres se bo pokrajinski odbor SKGZ v četrtek, 16. marca, ob 18. uri srečal z devinsko-nabrežinskimi športnimi in kulturnimi društvi na sedežu SKD Vigred v Šempolaju. Seje se bosta udeležila tudi zastopnika ZSKD in ZSŠDI in govor bo o stanju v tej občini, ki jo upravlja politična desnica. Pokrajinski občni zbor SKGZ za Tržaško bo, kot že napovedano, 20. aprila, deželni kongres pa v prvi polovici maja.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst