fallback-thumbnail

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič se zahvaljuje Italijanski uniji

Izvršni odbor Italijanske unije, ki ga vodi Maurizio Tremul, je ponovno izkazal razumevanje in podporo slovenski narodnostni skupnosti v Italiji. Na svoji zadnji seji v Puli je IU izglasovala dokument, v katerem se je zavzela za čim hitrejšo in celovito uresničevanje zaščitnega zakona za Slovence v Furlaniji Julijski krajini. V resoluciji, ki jo je IU naslovila na predsedstvo rimske vlade, na predsednika Republike Italije, paritetnemu odboru in krovnima organizacijama SKGZ in SSO, ugotavlja, da dokument o določitvi teritorija, na katerem se bo zaščita uveljavljala, predstavlja pomemben kulturni in politični prispevek pri razvoju in uveljavljanju slovenske narodnostne skupnosti. V tem smislu izvršni odbor Italijanske unije poziva italijansko vlado in predsednika republike, zato da se čimprej odobri seznam občin, ki jo je pripravil paritetni odbor, saj bi to konkretno prispevalo k uresničevanju zaščitnih norm. Slovenska kulturno-gospodarska zveza se zahvaljuje in ceni prizadevanje italijanske manjšine, ki izkazuje posebno pozornost našim prizadevanjem pri uresničevanju zaščitnih norm. Dokument Italijanske unije pomeni ponoven dokaz dobrih odnosov med obema manjšinama in njunega solidarnostnega pristopa. V tem smislu gre ugotoviti, da je k takim odnosom bistveno prispevalo prav pospešeno sodelovanje zadnjih let, ki se kaže tudi v nekaterih skupnih pobudah v okviru evropskih projektov. Pomembno je tudi, da se je v okviru sodelovanja med Republiko Slovenijo in Deželo FJK ustanovilo manjšinsko omizje, ki se je na žalost v zadnjem času nekoliko upočasnilo. Na to so opozorili predstavniki obeh manjšin na nedavnem posvetu Sapeva v Kopru. SKGZ je prepričana, da se lahko v takem vzdušju sodelovanja in sporazumevanja boljše in popolneje udejanja tudi ideja o evroregiji, ki naj ob gospodarskih in infrastrukturnih načrtih nosi v sebi tudi razmišljanja o jezikovnem bogastvu tega območja. SKGZ s pozornostjo sledi tudi problematikam italijanske manjšine, ki so bile iznesene pred dnevi na srečanju, ki so ga njeni predstavniki imeli v Trstu. SKGZ podpira njihova prizadevanja za čezmejno enotnost ob upoštevanju državnih avtonomij republik Slovenije in Hrvaške. SKGZ obenem apelira na vse odgovorne dejavnike v Sloveniji, naj izkažejo pozornost vlogi in pomenu, ki jo ima za italijansko manjšino regionalni studijo RTV Koper-Capodistria. Krovna organizacija Slovencev v Italiji je prepričana, da je treba manjšinska vprašanja reševati “v evropskem duhu.” To pomeni, da je konstruktiven pristop do italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem obenem jamstvo za intenzivnejši in kakovostnejši pristop do slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Čas negativne recipročnosti in “etničnih zavisti” spada v preteklost in ni aktualen, še manj pa koristen.

Rudi Pavšič Predsednik SKGZ

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst