fallback-thumbnail

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič pozdravlja skupno deklaracijo zunanjih ministrov Frattinija in Rupla

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič pozdravlja skupno deklaracijo, ki sta jo v ponedeljek v Rimu podpisala zunanja ministra Italije in Slovenije Franco Frattini in Dimitrij Rupel. Z njo se utrjujejo in pospešujejo prijatelje vezi in vezi sodelovanja med sosednjima državama. Koordinacijski odbor ministrov, ki je nastal na pobudo obeh vlad pred letom dni in sta ga podpisala takratna zunanja ministra D'Alema in Rupel, uresničuje duh in vizijo, ki ga nakazuje nova evropska integracija. Obenem stvarno in perspektivno ponuja nove možnosti načrtovanja in sodelovanja na področju gospodarstva, politike, znanstva, čezmejnega in medregionalnega sodelovanja. Deklaracija ponuja obema državama izhodišče, da se bosta redno seznanjali in skupaj reševali vrsto problematik, ki so skupne narave in zanimajo naše, strateško važno območje Evrope. To velja tudi za vprašanja tu živečih manjšin, slovensko in italijansko. Težko si je namreč zamišljati perspektivno in uspešno sodelovanje obeh držav, če v tem kontekstu ne bodo primerno nastavljena in tudi rešena nekatera vitalna manjšinska vprašanja. Slovenska in italijanska manjšina sta v zadnjih letih nedvoumno potrdili, da sta stopili na pot sodelovanja in dogovarjanja. To se je udejanjilo na več nivojih. Najprej v stalnem in skupnem srečevanju in dogovarjanju predstavnikov krovnih organizacij obeh skupnosti. V tem smislu velja podčrtati vrsto kulturnih in drugih skupnih pobud, ki so bile organizirane v okviru evropskih projektov, in še posebej dejavnosti, ki so se uresničevale v okviru projekta Sapeva, ki ga je SKGZ pripravila v sodelovanju z Unijo Italijanov ob podpori številnih drugih manjšinskih partnerjev. Veliko dela je bilo opravljenega s strani obeh manjšin v okviru delovnih omizij med Slovenijo in Deželo Furlanijo Julijsko krajino, posebno na področju medijskega povezovanja in skupnega gospodarskega načrtovanja. SKGZ izraža zadovoljstvo, da je italijanski zunanji minister zagotovil, da bodo resno obravnavana nekatera vprašanja, ki jih je minister Rupel iznesel na srečanju in ki zadevajo nekatera za manjšino pomembna področja, kot so šolstvo, uresničevanje zaščitnih norm, mediji in finančna pomoč. Glede samega sestanka pa je v vrstah naše narodnostne skupnosti vladalo pričakovanje, da bodo tudi manjšinska vprašanja postala vsebina ene od delovnih skupin, ki bodo nastale z namenom, da spremljajo problematike, ki so bile predmet rimskih razgovorov. V bistvu gre za predlog, ki so ga predstavniki obeh manjšin izrekli ministru Ruplu na srečanjih v Ljubljani pred rimskim srečanjem in ki ga je slovenski minister predlagal italijanskemu kolegu.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst