fallback-thumbnail

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič čestita novoizvoljenemu predsedniku SSO odv. Dragu Štoki

Spošt. Odv. Drago ŠTOKA

Predsednik Sveta slovenskih organizacij

Spoštovani gospod predsednik, dovoli mi, da Ti najprej v osebnem imenu, v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze ter tudi v imenu Slovenske manjšinske koordinacije najiskreneje čestitam ob imenovanju za novega deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij.

Predsedniško funkcijo prevzemaš v času, ko je sodelovanje med obema krovnima organizacijama Slovencev v Italiji postalo nekaj normalnega, vsakdanjega in skoraj bi si ne predstavljali zamejskega prostora in dinamike v našem organiziranem sistemu brez tako tesnih vezi skupnega soustvarjanja in sooblikovanja. Sodelovanje med SSO in SKGZ je v vseh teh letih obrodilo številne pomembne rezultate in hkrati tudi splošno pozitivno okrepilo odnose med vsemi včlanjenimi društvi, organizacijami in ustanovami. Tudi samega SLOMAKA bi verjetno ne bi bilo, ko bi ne prav tu pri nas že vrsto let preizkusili model vzajemnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja. Taki odnosi so utrdili našo skupnost navznoter in tudi navzven, v razmerjih do slovenskih in italijanskih oblasti ter drugih organiziranih sredin.

Sodelovanje pa ni nekaj danega enkrat za vselej. Po eni strani si moramo vsakdan prizadevati, da se dobri odnosi ohranjajo in še krepijo, ob tem pa je potrebno, da vse to sproti tudi nadgrajujemo z novimi in še bolj konkretnimi oblikami skupnega ali vsaj tesno usklajenega dela. V tem smislu, kot sem zadnjič predlagal tudi v svojem posegu na nedavnem kongresu SSO v Špetru, bi bilo potrebno “institucionalizirati” dosedanji koordinacijski odbor SKGZ-SSO, ustanoviti skupno operativno tajništvo ter se dogovoriti in določiti postopke za konkretno uresničevanje zaključnega dokumenta Programske konference. V istem duhu bo treba skupaj pozorno slediti postopku sprejemanja deželnega zakona za Slovence kot tudi zakona, ki bo v matični domovini urejal institucionalne odnose z Slovenci zunaj njenih meja. Zanimivi so zaključki raziskave, ki jo je naročilo SDGZ in iz katere izhaja ista in poudarjena potreba po združevanju moči in naporov.

Včasih so bili nekoliko kritični odnosi med t.i. civilno družbo in strankarskimi subjekti. Prav je, da ta dva segmentna družbe nastopata samostojno in hkrati sodelujeta pri skupnem oblikovanju odgovorov na bistvena manjšinska vprašanja. Nevarna pa so izsiljevanja in posegi v notranjo avtonomijo organizacij, ki na poti do istih ali sličnih ciljev zaradi lastne specifike večkrat uporabljajo različne metode ali tudi različne poti. Vsekakor pa se politična prerekanja ne smejo prenašati v organizacije civilne družbe, saj bi bili učinki tudi dolgoročno zelo kvarni. Zato je SKGZ že večkrat poudarila potrebo po oblikovanju učinkovitega skupnega predstavniškega telesa, v katerem naj bodo primerno soudeležene različne komponente naše družbe.

SKGZ je že v svojem statutu zapisala kakšne so njene glavne naloge in med temi so tudi “prizadevanje, da bodo pravice in interesi slovenske narodne skupnosti v FJK enakopravno upoštevani na jezikovnem, kulturnem, političnem, gospodarskem, izobraževalnem, športnem, verskem, socialnem in drugih področjih in da bo slovenski narodni skupnosti in njenim pripadnikom zagotovljena dejanska enakopravnost. Za uresničevanje teh ciljev se SKGZ sklicuje na določila in zakone državne ustave in deželnega statuta FJK, na mednarodne obveznosti italijanske države ter na vse mednarodne akte in dokumente, ki zagotavljajo manjšinske pravice …” To pomeni, da se vloga krovnih organizacij ne izčrpa le v skrbi za razvoj kulture, športa in gospodarstva.

Dragi predsednik Štoka, pri vsem tem delu, ki nas še čaka, želim Tebi, organizaciji, ki jo odslej zastopaš in vsej naši narodnostni skupnosti veliko uspeha in srečnih izbir. Ob zaključku tega pisma pa naj izrazim tudi svojo najglobljo zahvalo Sergiju Pahorju, kateremu gre velika zasluga za začetek, nadaljevanje in utrditev sodelovanja med krovnima organizacijama. Zgleden je bil njegov vedno spoštljiv odnos do sogovornikov, zgledna njegova umirjenost in strpna modrost, kar je privedlo do tega, da je Svetu slovenskih organizacij prislužil velik ugled. SKGZ je v Sergiju Pahorju dobila velikega prijatelja in prepričanega zagovornika sodelovanja in skupnega načrtovanja.

Priložnost mi je draga, da voščim Tebi in vsem Tvojim najdražjim vesele praznike in vso srečo v novem letu.

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst