fallback-thumbnail

Predsednik SKGZ in Slomaka Rudi Pavšič je čestital novoizvoljenemu predsedniku Republike Slovenije

Spoštovani gospod predsednik dr. Danilo Türk,

dovolite, da Vam v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Slovenske manjšinske koordinacije, ki jima predsedujem, ter v svojem osebnem iskreno čestitam ob prodornem volilnem uspehu, s katerim so Vas slovenski državljani izvolili za novega predsednika Republike Slovenije. Slovenci v Italiji tako kot v ostalih zamejstvih od vedno in z veliko pozornostjo in navezanostjo sledimo dogajanju v Republiki Sloveniji. Na poti vključevanja v Evropsko unijo bo še pred koncem tega leta izbrisana zadnja meja, ki ločuje Slovenijo od njenih evropskih sosed, kar bo še dodatno poenotilo naš prostor in s tem ponujalo nove možnosti razvoja ter skupne blaginje. Za vse to je potrebno vedno znova utrjevati dobrososedske odnose in skupno načrtovanje tako med obmejnimi občinami kot tudi na deželni in vsedržavni ravni. Pri tem manjšinke organizacije že od nekdaj odigravajo aktivno vlogo spodbujevalca in povezovalca. Novi geopolitični scenariji silijo vse nas k novemu razmišljanju, ki naj upošteva poenoten prostor, ki potrebuje širše zasnovane in sodobno naravnane vizije. Slovenci v Italiji že od nekdaj delamo v tej smeri, saj tako na gospodarskem, kulturnem in na vseh ostalih družbenih področjih dan za dnem pletemo vedno trdnejše vezi med različnimi subjekti na obeh straneh izginjajoče meje. Potrebo in korist po enotnosti smo potrdili s postavitvijo vseh potrebnih pogojev za premoščanje razlik, ki so nas delile tudi znotraj manjšine. Razlike, seveda, še ostajajo, vendar je vzajemno spoštovanje in težnja po iskanju sintez povsod, kjer je mogoče, osnovno načelo in vodilo za obe krovni organizaciji Slovencev v FJK. Isti duh po enotnosti, vzajemnem spoštovanju in skupnem razvoju označuje odnose med Slovenci v Italiji in italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Strategijo združevanja in skupnega nastopanja smo zaokrožili z ustanovitvijo Slovenske manjšinske koordinacije, ki povezuje Slovence v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem ter istočasno promovira nove oblike povezovanja z matično državo Slovenijo. Spoštovani gospod predsednik, prepričani smo, da smo z Vašo izvolitvijo pridobili občutljivega sogovornika, saj manjšinska vprašanja tako kot mednarodne odnose poznate in razumete kot malokdo. Ob ponovnih čestitkah ob imenovanju za novega predsednika države Vas pozdravljamo v pričakovanju, da bomo že v kratkem imeli priložnost za srečanje in poglobljen pogovor.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti