fallback-thumbnail

Predsednik Pavšič sklical tiskovno konferenco

Zadnje mesece so zaznamovali dogodki, ki se v dobrem in slabem neposredno tičejo tudi slovenske narodne skupnosti, ki živi v Furlaniji Julijski krajini. Ob teh se v naslednjem času napovedujejo nekatere pomembne pobude na relaciji Slovenija-Italija oz. Slovenija-Dežela FJK, ki bodo ravno tako zadevale položaj slovenske skupnosti v Italiji. Predvsem na šolskem področju so se odprla številna vprašanja, ki bodo pomembneje zaznamovala položaj zamejskega šolstva. V prvi vrsti gre za še nerešeno vprašanje lokacije dvojezične šole v Špetru ter za odločitve, ki so vezane na uvajanje nove šolske reforme, ki le obrobno upošteva specifičnost naše šole. Ob tem so se na Videmskem in predvsem v Reziji zvrstili nekateri dogodki, ki s pravnega vidika dokaj sporno izključujejo slovensko govorico in njene narečne oblike. Zaščitne norme se udejanjajo z veliko počasnostjo in v nekaterih krajevnih upravah jih sploh ne spoštujejo (primer samo italijanskega naziva v Občini Trst). Ob tem ostaja odprto vprašanje nadaljnjega delovanja Slovenskega stalnega gledališča in njegovega pravnega statusa, ki ga nekatere krajevne uprave, njegove ustanovne članice, mislijo s statutom v tolikšni meri spremeniti, da bi v SSG slovenska stvarnost odigrala le postransko vlogo. Ne nazadnje pa je povsem odprto vprašanje financiranja slovenske manjšine za prihodnje leto, tako na ravni rimske kot tudi deželne vlade, ki je letos povsem izničila fond za slovenske organizacije, ki ga predvideva poseben deželni zaščitni zakon. O teh in drugih problematikah, ki so vezane tudi na notranji položaj v sami manjšini, bo govora v času, ko je napovedano medvladno (slovensko-italijansko) srečanje ter plenarno zasedanje delovnih skupin med Slovenijo in Deželo Furlanijo Julijsko krajino. O teh in drugih vprašanjih bo tekla beseda na tiskovni konferenci, ki jo predsednik SKGZ Rudi Pavšič sklicuje za četrtek, 2. septembra t.l., ob 11. uri na sedežu organizacije v Trstu (Ul. S.Francesco 20/III).

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!