Torrenti-2

Predsednik Pavšič pisal odborniku Torrentiju

Vprašanje združevanja glasbenih šol na Goriškem in posledično problematika glasbenega šolstva znotraj slovenske narodne skupnosti je treba primerno upravljati in poiskati primerne rešitve. Prioriteta naj bo čim boljša kakovostna ponudba ob upoštevanju stvarnosti, ki se je zgodovinsko zarisala v našem prostoru.

V zadnjih tednih beležimo veliko pobud na to temo, ki pa ne gredo vedno v smer iskanja rešitve, marveč v ustvarjanje nepotrebnih konfliktov, kar preprečuje kostruktivno sodelovanje. Nastalo stanje lahko tudi negativno vpliva na nadaljno dogovarjanje o porazdelitvi rednih in izrednih finančnih prispevkov iz zaščitnega zakona, o katerih se bo razpravljalo v naslednjih tednih.

Spoštovani gospod predsednik,

vem, da dobro razumete zaskrbljenost Slovenske kulturno-gospodarske zveze, kjer nam ni do tega da tekmujemo, kdo je prvi in bolj pameten. Gre nam predvsem za to, da poiščemo najprimernejše rešitve za našo skupnost ob potrebi po določenih spremembah in drugačnih, sodobnejših pristopih. Če bomo trmasto vztrajali pri vsem obstoječem, ne da bi poiskali primerne pristope za današnji čas in še bolj dvignili kakovost naše ponudbe na različnih področjih manjšinske dejavnosti, bomo škodovali naši skupnosti. Če bomo pretirano osredotočeni na preteklosti, ne bomo dovolj motivirani za našo prihodnost.

Rešitve so na voljo in dosegljive, morda tudi ob zahtevnem dogovarjanju in kompromisih. Velika večina članov naše skupnosti si želi take rešitve, kjer nastopimo skupaj tako znotraj naše manjšine, kot tudi v odnosu do deželnih in državnih inštitucij, ki morajo spoštovati našo subjektiviteto. Delovati moramo usklajeno in dogovorjeno, saj vsaka poteza, ki ne gre v to smer, prinaša napetosti, kot se je izkazalo v primeru glasbenega šolstva.

Prepričan sem, da bi ugodna rešitev tega vprašanja lahko pozitivno vplivala tudi na druge problematike znotraj našega organiziranega sistema, ki ravno tako zahtevajo našo pozornost.

Škoda je, da ne izkoriščamo v celoti Deželne posvetovalne komisije, ki je pomembno povezovalno omizje. Bližnjice se na prvi pogled morda kažejo primernejše, a v resnici nam samo podaljšajo pot in otežkočijo delo.

Spoštovani odbornik Gianni Torrenti,

zaradi povedanega predlagam, da bi takoj po velikošmarenskih počitnicah sklicali sejo Deželne posvetovalne komisije na temo glasbenega šolstva. Predlagam tudi, da bi na sejo povabili predstavnike obeh glasbenih šol in slovenska deželna svetnika. Morda bo delo v komisiji steklo s težavo je pa sestava komisije edino jamstvo, da bomo zadeve primerno uredili in da bodo imele dolgoročne pozitivne učinke.

V prepričanju, da boste podprli ta predlog in sklicali sejo komisije, prejmite odličen pozdrav.

Rudi Pavšič,

predsednik SKGZ

 

Trst, 10. avgusta 2017

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti