fallback-thumbnail

Predsednik DZ Pavel Gantar sprejel predstavnike SloMaK-a

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je v petek, 28. novembra 2008, sprejel predstavnike Slovenske manjšinske koordinacije (SloMaK) pod vodstvom predsednika SloMaK Rudija Pavšiča. Predstavniki SloMaK, ki je bila ustanovljena pred štirimi leti z namenom, da povezuje štiri slovenske manjšine in da z izmenjavo izkušenj prispeva k njihovemu razvoju v državah, v katerih živijo, so predsednika Državnega zbora dr. Gantarja seznanili s pomembnimi izzivi, ki so pred njimi in jih po njihovih besedah lahko uresničijo tudi s še tesnejšim sodelovanjem s Slovenijo. Kot je poudaril predsednik SloMaK Pavšič že sedaj odlično sodelujejo z matičnim delovnim telesom Državnega zbora – Komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu, enako sodelovanje oz. udeležbo predstavnikov SloMaK pa si želijo tudi na vseh ostalih delovnih telesih in plenarnih sejah Državnega zbora, ko se obravnava problematika, ki se nanaša na slovensko manjšino. "Izhajamo iz poslovnika Državnega zbora, ki določa, da smo kot predstavniki manjšin prisotni na sejah", je še posebej poudaril predsednik SloMaK Pavšič, kar je predsednik Državnega zbora dr. Gantar tudi zagotovil. Predsednik SloMaK Pavšič je predlagal nujnost preimenovanja matične Komisije Državnega zbora. Prepričan je namreč, da je treba iz imena komisije izvzeti besedo zamejstvo, saj kot je poudaril, "če ni mej, tudi zamejstva ni", in s čimer je soglašal tudi predsednik Državnega zbora dr. Gantar. Predstavniki SloMaK so še predlagali, da se v zakonodajo, ki obravnava ustanovitev pokrajin, med pristojnostmi, ki naj bi jih imele pokrajine, zlasti obmejne, vključi tudi čezmejno sodelovanje in sodelovanje z manjšino. V ta namen naj bi bile namreč te pristojnosti tudi primerno finančno opredeljene. Predsednik Državnega zbora dr. Gantar je izpostavil tudi zelo pomembno vlogo novega ministra za Slovence po svetu, ki bo po njegovem prepričanju lahko zagotovil trajen razvoj sodelovanja Republike Slovenije s Slovensko narodno skupnostjo v drugih državah. Napovedal je še, da bo Komisiji za poslovnik posredoval pobudo za preučitev poslovniških določil o sodelovanju predstavnikov reprezentativnih organizacij Slovencev – pripadnikov Slovenske narodne skupnosti v drugih državah.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!