fallback-thumbnail

Predsednik Ciampi sprejme predstavništvo SKGZ in SSO

Italijanski predsednik republike Carlo Azeglio Ciampi bo ob priliki obiska v Trstu prihodnji teden uradno sprejel zastopstvo obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. S tem je Kvirinal pozitivno odgovoril na prošnjo, ki sta jo SKGZ in SSO naslovili na predsednika Ciampija že konca avgusta. Vest je z veseljem sprejel na znanje Izvršni odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki se je sestal v ponedeljek zvečer v Trstu. »S tem dejanjem je državni poglavar potrdil svojo veliko občutljivost do vprašanj sožitja in tudi posebej slovenske manjšine,« je že uvodoma poudaril predsednik SKGZ Rudi Pavšič. Istega ne moremo trditi za krajevne mestne oblasti, ki so tudi ob priliki proslavljanja 50-letnice priključitve Trsta Italiji popolnoma prezrli slovensko komponento prebivalstva, politično razdelile mesto in izpostavile izključno skrajno nacionalistične logike. Izvršni odbor SKGZ je nadalje podprl prizadevanja obeh krovnih organizacij, ki naj preko tesnejših stikov z deželno vlado in političnimi skupinami privedejo do boljšega poznavanja in razpoznavnosti manjšinske organiziranosti ter njene aktivne soudeležbe v raznoliki deželni stvarnosti. V teh stikih bo vodstvo SKGZ zasledovalo dva prioritetna cilja, in sicer zaključitev postopka določitve teritorija, na katerem bodo veljala posebna določila zaščitenega zakona ter izglasovanje s strani deželne skupščine posebnega zakonskega besedila, ki naj institucionalizira odnose med Deželo in slovenskimi organizacijami. V to sodi tudi uradno priznanje predstavniške vloge SKGZ in SSO. Izvršni odbor SKGZ je podrobno obravnaval tudi izid političnih volitev v Sloveniji. Takoj ko bo definirana sestava nove vlade bo potrebno ponovno vzpostaviti stike, ki so nujno potrebni za uspešno dogovarjanje med matico in manjšino. Pomembno vlogo bo morala odigravati tudi Slovenska manjšinska koordinacija, ki je nastala kot povezovalni člen med samimi slovenskimi manjšinami in hkrati kot spodbujevalec novih načrtov. Potrebno bo, da nov Državni zbor Republike Slovenije odobri zakon o odnosih s slovenskimi skupnostmi zunaj državnih meja. Tudi v odnosih do nove vlade je primerno, da krovni organizaciji nastopata čimbolj dogovorjeno. Na seji deželnega vodstva SKGZ je bila izražena posebna pohvala čedajskem društvu »Ivan Trinko«, ki je odlično speljalo niz pobud ob 50-letnici smrti narodnega buditelja Slovencev v Benečiji. SKGZ pozdravlja odprtje novega slovenskega informativnega centra v pritličju Narodnega doma v Trstu, kar seveda predstavlja le prvi korak na poti dogovorjenega koriščenja poslopja. Podoben korak bo treba storiti tudi za Trgovski dom v Gorici in v tem smislu SKGZ predlaga ustanovitev posebnega delovnega omizja na Deželi. Vodstvo SKGZ bo pobude ob 50-letnici ustanovitve organizacije izkoristilo tudi za poglobljeno obravnavanje odnosov s članicami in sploh znotraj manjšinskega tkiva.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti