fallback-thumbnail

Pravna delavnica SKGZ: o psihopedagoški službi in pisanja šumnikov

 

Na zadnjem srečanju pravno posvetovalne delavnice SKGZ je bilo v obravnavi predvsem vprašanje psihopedagoške službe in pravilnega pisanja imen in priimkov na raznih zdravstvenih potrdilih in dokumentih. Srečanja delavnice so se udeležili tudi predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, ravnatelj slovenskega deželnega šolskega urada Igor Giacomini in strokovnjak za manjšinska vprašanja Bojan Brezigar. Vsi so izpostavili potrebo, da se dokončno vsebinsko in formalno uredi vprašanje psihopedagoške službe tako na Tržaškem kot tudi na Goriškem, saj je taka služba v slovenskem jeziku v korist najšibkejšega dela manjšinske populacije, ne samo zelo koristna, pač pa neobhodno potrebna.
O tem je tekel tudi pogovor o srečanju, ki ga je imel prejšnje dni koordinaror delavnice Livio Semolič z deželno odbornico Sandro Telesca. Predstavnica deželne vlade je na sestanku zagotovila pozornost do tega vprašanja in potrdila, da bo psihopedagoško službo v slovenskem jeziku vključili v nove programe delovanja tako tržaške kot tudi goriške zdravstvene ustanove, kar bo tudi eksplicitno zahtevala od ravnateljev omenjenih krajevnih ustanov. Nadalje pa bo morala biti služba okrepljena s primernimi strokovnimi profili.
Na srečanju z odbornico je Semolič postavil tudi vprašanje pravilnega pisanja imen in priimkov, saj še danes -razen zdravstvenih izkaznic- noben drugi zdravniški dokument ali potrdilo ne vsebuje šumnikov. Semolič je izpostavil dejstvo, da se s tem krši 7. člen zaščitnega zakona, ki jamči pravilno pisanje imen in priimkov v vseh uradnih dokumentih. Odbornica Telesca je obrazložila, da problem izhaja iz informatskega sistema, ki ga nudi družba Insiel in pristavila, da se prav v tem času pripravlja reorganizacija celotne informatske platforme za zdravstvo.
Ob teh informacijah so se člani pravno posvetovalne delavnice strinjali, da bo potrebno sprožiti usklajene nastope na različnih ravneh, zato da se tovrstna odprta vprašanja dokončno rešijo: tako predsednica paritetnega odbora Dobrila kot tudi ravnatelj slovenskega deželnega šolskega urada Giacomini bosta dodatno posegla in podkrepila omenjene zahteve v odnosu do deželne uprave. Koordinator delavnice Semolič pa bo kontaktiral predsednika družbe Insiel dr. Puksica in se dogovoril za sestanek, na katerem naj bi poglobili zadevo uporabe šumnikov v deželnem informatskem sistemu, saj je nesprejemljivo, da naša dežela ni primerno opremljena v tem smislu. V prepričanju, da se bosta tudi dva slovenska deželna svetnika, ki se žal nista mogla udeležiti sestanka pravne delavnice, potrudila za dosego omenjenih ciljev, so bili navzoči mnenja, da se ponovno skliče srečanje pravno posvetovalne delavnice v prvi polovici novembra in takrat preveri konkretne učinke zastavljenega dela in pridobljenih zagotovil.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti