fallback-thumbnail

Pravilnik o izboru predlogov za priznanja ob osrednji proslavi Dneva slovenske kulture

Osrednja proslava Dneva slovenske kulture, ki jo že vrsto let skupno prirejajo organizacije Slovencev v Italiji, bo 6. februarja 2010 ob 20. uri v občinskem gledališču v Tržiču (Monfalcone). Pokrovitelja sta krovni organizaciji SSO in SKGZ, izvajalec pa bo gledališka šola StudioArt. Novost letošnje proslave bo izročitev priznanj posameznikom in skupinam za pomembne umetniško-kulturne dosežke.

Pravilnik o izboru predlogov za priznanja ob osrednji proslavi Dneva slovenske kulture

1. člen Priznanja lahko prejmejo ustvarjalci, poustvarjalci in drugi kulturni ali družbeni delavci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno obogatili kulturno zakladnico ali so s svojim delom na drugih področjih prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in jezika. Priznanja lahko dobijo tudi društva, ustanove ali skupine ustvarjalcev in poustvarjalcev, kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega prispevka.

2. člen Vsako leto SKGZ in SSO podelita eno ali več priznanj.

3. člen SKGZ in SSO zbirata predloge za priznanja do 20. januarja 2010. Predlogi morajo prispeti na deželni sedež ene izmed krovnih organizacij (SKGZ, ul. San Francesco 20, 34133 Trst – SSO, ul. Donizetti 3, 34133 Trst). Kandidature lahko predlagajo posamezniki, društva in organizacije.

4. člen SKGZ in SSO imenujeta šestčlansko komisijo, ki med prejetimi predlogi izbere nagrajence.

5. člen Uradni predlog mora vsebovati: – življenjepis kandidata, podrobne podatke o delu oziroma opusu, predlaganem za priznanje, z navedbo objave, razstave ali izvede; – tehtno utemeljitev predloga z ustrezno dokumentacijo (knjiga, katalog, videoposnetek).

6. člen Podelitev priznanj poteka na osrednji proslavi ob Dnevu slovenske kulture.

7. člen Sklepi komisije odobreni s strani obeh krovnih organizacij so dokončni in nanje ni mogoča pritožba.

8. decembra 2009

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst